Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Juríková Jana


Konferencia DOSTUPNOSŤ LIEKOV NA SLOVENSKU: KONFLIKT PRINCÍPOV

Juríková Jana
 | 31.5.2017 | komentárov: 323

Obrazok Niekto ho označuje za systémovú zmenu distribučného reťazca pri dodávaní kategorizovaných liekov. Niekto ako zákonom vyžiadanú zmenu biznis modelu dodávok liekov. Iní ho charakterizujú ako efektívny nástroj zabezpečenia lieku pacientovi. A sú aj takí, ktorí kvôli nemu zvažujú opustiť trh Slovenskej republiky.