Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Jozef Bodnár


Uhol pohľadu na premeny slovenského zdravotníctva II.

Jozef Bodnár
 | 4.11.2011 | komentárov: 0

Obrazok Rád by som sa v krátkosti dotkol aj samotného financovania zdravotníctva prostredníctvom zdravotného poistenia. Za tie roky sme boli svedkami „boom-u“ vzniku zdravotných poisťovní a s postupným „marazmom“ transformácie, aj svedkami postupnej likvidácie poisťovní a redukcie trhu zdravotného poistenia až na úroveň súčasného stavu. Je potrebné poznamenať, že dnešný stav je asi ten najhorší, ktorý mohol vzniknúť, keď na trhu máme dve veľké zdravotné poisťovne - štátna verzus neštátna a jednu menšiu neštátnu.

Uhol pohľadu na premeny slovenského zdravotníctva I.

Jozef Bodnár
 | 2.11.2011 | komentárov: 0

Obrazok V zdravotníctve pracujem viac ako 20 rokov, teda považujem sa za človeka ktorého pohľad na fungovanie slovenského zdravotníctva je prinajmenšom zainteresovaný. O to viac, že za tie roky som prešiel od radového sekundárneho lekára cez pedagóga, štátneho lekára, privátneho lekára až po riaditeľa prosperujúcej firmy poskytujúcej zdravotnú staroslivosť. Na konci osemdesiatych a začiatku 90-tych rokov som ako začínajúci lekár, ktorý sa ocitol na prahu historickej spoločenskej zmeny vzhliadal do budúcna s optimizmom, nádejami a predovšetkým očakávaniami.