Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Jana Breburdová


Kanadská Provincia Quebec schválila zákon povoľujúci asistovanú samovraždu

Jana Breburdová
 | 13.6.2014 | komentárov: 320

Obrazok O postupnej zmene v úvahách o prijateľnosti asistovanej samovraždy a eutanázie v Kanade sme informovali už dávnejšie. Hoci kanadská federálna vláda, ako aj Kanadská lekárska asociácia CMA (Canadian Medical Association) dlhé roky jednoznačne vyjadrujú a opätovne potvrdzujú svoj negatívny postoj voči eutanázii a asistovanej samovražde, členovia zákonodarného zboru provincie Quebec neustále vyvíjali úsilie o ich legalizáciu.

Čo je to ESTRELA?

Jana Breburdová
 | 14.1.2014 | komentárov: 320

Obrazok Dňa 10. decembra 2013 sa konalo rokovanie Európskeho parlamentu, ktorého predmetom bolo hlasovanie o návrhu uznesenia Európskeho parlamentu o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach presadzovaného socialistickou poslankyňou Edite Estrela (tzv. „správa Estrela“ / „Estrela report“).

Príprava Európskeho dohovoru o obchodovaní s orgánmi

Jana Breburdová
 | 9.12.2013 | komentárov: 309

Obrazok Rada Európy (Council of Europe), vedúca organizácia zaoberajúca sa ochranou ľudských práv v Európe, začala plniť svoj legislatívny zámer vypracovať dohovor o zákaze obchodovania s ľudskými orgánmi.

KANADA: Posun v úvahach o prijateľnosti asistovanej samovraždy a eutanázie

Jana Breburdová
 | 5.12.2013 | komentárov: 0

Obrazok Kanada v súčasnosti patrí medzi krajiny, ktoré zakazujú inštitút eutanázie, ako aj samovraždu s asistenciou lekára. Kanadské právne predpisy pritom rozlišujú pasívnu eutanáziu (zdržanie sa postupov udržiavajúcich pacienta pri živote) a aktívnu eutanáziu (asistovanú samovraždu), pričom obidve formy sú protizákonné. To isté platí o samovražde s asistenciou lekára, v prípade ktorej hrozí lekárovi, ktorý ukončil život pacienta alebo umožnil výkon „práva na smrť“ samotnému pacientovi trestné stíhanie. Vyplýva to z ustanovení kanadského trestného zákonníka, ako aj z postoja Kanadskej lekárskej asociácie CMA (Canadian Medical Association), ktorá oficiálne odmieta eutanáziu i lekárom asistovanú samovraždu bezo zmien od roku 2007.

Petícia EÚ versus výskum ľudského embrya

Jana Breburdová
 | 18.11.2013 | komentárov: 0

Obrazok Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie zo dňa 18. októbra 2011 v prípade Brüstle vs. Greenpeace týkajúce sa ľudských embryí, v ktorom Súdny dvor EÚ zakázal patentovanie niektorých vynálezov využívajúcich ľudské embryonálne kmeňové bunky, stále púta veľkú pozornosť verejnosti a mohlo by mať aj ďalekosiahlejšie dôsledky. Uvedené rozhodnutie sa totiž stalo podnetom pre aktivistov pro-life skupiny s názvom One of Us, ktorí zhromaždili 1,5 mil. podpisov v rámci občianskej iniciatívy požadujúcej ukončenie embryonálneho výskumu.

Eutanázia - nový zdroj darcovstva orgánov v Belgicku?

Jana Breburdová
 | 2.11.2013 | komentárov: 337

Obrazok Belgicko je v súčasnosti jednou z niekoľkých krajín, ktoré v určitých formách a za zákonom stanovených podmienok umožňujú výkon asistovanej samovraždy. Deje sa tak na základe zákona (The Belgian Act on Euthanasia) z roku 2002, ktorý eutanáziu definuje ako úmyselné ukončenie života inou osobou na vlastnú žiadosť dotknutého, a zároveň stanovuje náležitosti žiadosti o eutanáziu, povinnosti lekára a ďalšie podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutné na to, aby bola eutanázia legálna.

Veľká Británia naďalej proti eutanázii

Jana Breburdová
 | 23.8.2013 | komentárov: 0

Obrazok Britský odvolací súd (The Court of Appeal) potvrdil zákaz eutanázie, keď svojím rozhodnutím zamietol odvolanie dvoch ťažko postihnutých mužov dožadujúcich sa možnosti uplatniť si svoje „právo na smrť“, ktorá by pre nich znamenala dôstojný koniec.

Wales prijal systém predpokladaného súhlasu s darovaním orgánov po smrti

Jana Breburdová
 | 2.8.2013 | komentárov: 0

Obrazok Wales sa stane prvým národom vo Veľkej Británii, ktorá zavedie systém predpokladaného súhlasu s darovaním orgánov po smrti človeka. Nový návrh zákona, schválený Waleským národným zhromaždením, umožňuje, aby orgány mohli byť odňaté osobe, ktorá zomrela, pokiaľ ona sama alebo jej blízki aktívne nevyjadrili svoj nesúhlas. Súčasný dobrovoľný systém, v ktorom orgány darujú iba nositelia karty darcu alebo osoby zaregistrované ako darcovia na internete, tak už nebude môcť pôsobiť na celoštátnej úrovni. Orgány odobraté z tiel vo Walese by však mohli byť použité aj v iných častiach krajiny, kde je aj naďalej potrebný aktívny súhlas s darovaním.

Odmietnutie výkonu zdravotnej starostlivosti kvôli nadváhe

Jana Breburdová
 | 29.10.2012 | komentárov: 306

Obrazok „Povedala mi, že ma nemôže ošetriť, pretože vážim viac ako 200 libier. Nikdy som nepočula niečo také. Myslela som si, že doktori sú tu na to, aby vám pomohli.“ „V ten deň sa nestarala o moje zdravie. Myslím, že som pre ňu predstavovala iba príťaž, a možno príliš veľa práce...“

Holandský princ ležiaci v kóme by mal byť prevezený z Veľkej Británie, aby mohol zomrieť v Holandsku

Jana Breburdová
 | 25.9.2012 | komentárov: 311

Istý holandský politik znovu otvoril diskusiu na tému „právo na smrť“ keď požiadal, aby bol princ krajiny ležiaci v kóme v londýnskej nemocnici, prevezený domov, aby tam mohol byť odpojený od prístrojov, ktoré ho udržiavajú pri živote.

Britská etická komisia spustila diskusiu na tému etických aspektov „tuningovania“ ľudského mozgu

Jana Breburdová
 | 3.9.2012 | komentárov: 0

Obrazok Témou diskusie sa stali nové technológie schopné preniknúť do ľudského mozgu s cieľom vzbudiť v jednotlivcovi super ľudské schopnosti, zvýšenú koncentráciu či vytvoriť myšlienkovo-riadené zbrane. Téma super-ľudského mozogu okamžite rozprúdila rozsiahlu etickú diskusiu.

Pochod za život – symbol nemého výkriku nenarodených, Košice, 25.3. 2012

Jana Breburdová
 | 28.3.2012 | komentárov: 334

Obrazok „Často hovoríme o banálnych veciach veľkým krikom. Možno o takýchto veľkých veciach treba hovoriť opačným spôsobom.”

Bulharsko porušilo ľudské práva občana žijúceho niekoľko rokov v psychiatrickom zariadení v neľudských podmienkach

Jana Breburdová
 | 22.1.2012 | komentárov: 0

Obrazok Rozsudok Veľkej komory Európskeho súdu pre ľudské práva z utorka 17. januára vo veci Stanev v. Bulharsko (číslo sťažnosti 36760/06) týkajúci sa muža núteného žiť niekoľko rokov v nehygienických podmienkach spustnutej psychiatrickej liečebne s nedostatočným zabezpečením stravovania, vykurovania a akýchkoľvek aktivít pre osoby žijúce v liečebni, potvrdil porušenie viacerých článkov Európskeho dohovoru o ľudských právach.

Vyjadrenie ministerky v súvislosti s rozhodnutím ESĽP vo veci nelegálnej sterilizácie

Jana Breburdová
 | 16.12.2011 | komentárov: 0

Obrazok Dňa 8.11.2011 Európsky súd pre ľudské práva vyniesol rozsudok vo veci V.C. v. Slovakia, ktorým vyslovil porušenie ľudských práv vyplývajúcich z článkov 3 a 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach, a vtedy len 20 ročnej rómskej žene z obce Jarovnice po 11 rokoch trvania kauzy priznal odškodnenie nemajetkovej ujmy vo výške 31 000 Eur a 12 000 Eur ako náhradu trov konania.

Reforma amerického zdravotníctva

Jana Breburdová
 | 8.10.2011 | komentárov: 0

Obrazok Historická reforma amerického zdravotníctva, ktorá oficiálne vstúpila do platnosti v marci minulého roku prináša najrozsiahlejšie zmeny za posledných 40 rokov. Kontroverzná reforma z dielne administratívy Baracka Obamu a jedna z jeho najdôležitejších vnútropolitických iniciatív sa považuje za najväčší zásah do amerického zdravotného a sociálneho systému od 60. rokov 20. storočia, kedy vtedajší prezident Lyndon Johnson vytvoril vládne programy pre podporu chudobných a starších občanov.