Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Jana Ždinaková


Článok 9 ESĽP: Odmietnutie liečby ako verejný prejav náboženstva alebo viery

Jana Ždinaková
 | 7.7.2012 | komentárov: 2635

Obrazok Súhlas s liečbou možno odoprieť z rôznych dôvodov: prianie umrieť, nedôvera voči navrhovanému postupu, viera, či už racionálna alebo nie vo vyliečenie bez liečby. Odmietnuť liečbu je v podstate možné aj bez akéhokoľvek dôvodu. Ak je však rozhodnutie odmietnuť dať súhlas dôsledkom náboženskej viery pacienta, môžu vyvstať otázky týkajúce sa aplikácie článku 9 Dohovoru o ľudských právach. Tento článok chráni slobodu myslenia, slobodu svedomia a náboženstva vrátane práva prejavovať náboženstvo alebo vieru prostredníctvom bohoslužby, vyučovania, úkonov a obradov. Je možné považovať odmietnutie súhlasu s lekárskym vyšetrením ako prejav náboženskej viery?