Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / JUDr. Ivan Humeník, PhD., JUDr. Peter Franko


Nový pohľad na realizáciu ľudských práv u zdravotne postihnutých osôb?

JUDr. Ivan Humeník, PhD., JUDr. Peter Franko
 | 18.9.2012 | komentárov: 4

Obrazok Ľudské práva – naozaj „prebádaná“ oblasť?Spoločnosť počas posledných sto rokov absolvovala v oblasti právnej úpravy ľudských práva a slobôd obrovský posun. Katalyzátorom širokého definovania ochrany ľudských práv v mnohých medzinárodných zmluvách či dohovoroch bola predovšetkým skúsenosť ľudstva s dvoma zničujúcimi globálnymi konfliktami. Ľudské práva a ich vyjadrenie ústami zákonodarcov alebo ústami právnej filozofie však nie sú výlučnou doménou dvadsiateho storočia. Knap et al. (2004) uvádzajú: „První základy všeobecného osobnostního práva, ktoré nelze z historického hlediska odtrhovat od ideje lidských a občanských práv a svobod vůbec, lze v dlouholetém vývoji lidské společnosti spatřovat již v antické filosofii a v myšlení o přirozeném právu u sofistů a stoiků.“[1]