Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / JUDr. Ivan Humeník, PhD.


Desaťročnica portálu pravo-medicina.sk prináša nové výzvy

JUDr. Ivan Humeník, PhD.
 | 21.12.2017 | komentárov: 0

Portál pravo-medicina.sk oslávi v roku 2018 svoju desaťročnicu. Tento zaujímavý projekt bol pilotnou aktivitou Komory pre medicínske právo – MEDIUS a okrem odbornej úlohy plnil edukačné funkcie pre študentov práva. Dôležitou súčasťou portálu pravo-medicina.sk bola bezplatná pacientska poradňa, ktorú dodnes využilo niekoľko stoviek pacientov. Je čas sa pozrieť vpred a posunúť úlohy portálu do nových projektov.

Prírastok do knižnice medicínskeho práva: „Lekár verzus legislatíva“

JUDr. Ivan Humeník, PhD.
 | 30.1.2013 | komentárov: 0

Obrazok Koncom minulého roku ste mohli zaregistrovať, že v odbornom vydavateľstve Iura Edition, spol. s r.o. vyšla nová publikácia s chytľavým názvom „Lekár verzus legislatíva – alebo ako prežiť v džungli zdravotníckych predpisov“. Každý nový prírastok medzi diela týkajúce sa medicínskeho, či zdravotníckeho práva je vítaný. O to viac, ak je jeho predmetom pohľad právnika na dennú prax a jej problémy, s ktorými sa stretávajú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

Monografia “Vztah lékaře a pacienta z pohledu soukromého práva.”

JUDr. Ivan Humeník, PhD.
 | 30.1.2013 | komentárov: 0

Obrazok Vnímanie historických kontextov vzťahov vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti k podmienkach dnešnej doby je veľmi dôležité. Uvedené platí aj z toho dôvodu, že historická kontinuita formovania a prirodzeného ustaľovania základných znakov poskytovania zdravotnej starostlivosti bola drastický prerušená nástupom komunistického režimu. Jeho dôsledkom sú aj stále prítomné reziduá v spôsobe vnímania povahy zdravotnej starostlivosti, povahy vzťahov ktoré pri nej vznikajú a podobne. Preto je ohliadnutie sa na postavenie lekára a právny základ poskytovania zdravotnej starostlivosti v dnešnej dobe vysoko aktuálne.

Nútená liečba bez možnosti odvolať sa porušuje Dohovor o ľudských právach

JUDr. Ivan Humeník, PhD.
 | 31.8.2012 | komentárov: 0

Začiatkom júla tohto roku bol v Štrasburgu rozhodnutý zaujímavý prípad, ktorý má čo-to povedať aj nášmu zákonodarcovi. I keď rozhodnutie ESĽP ešte nie je konečné, stojí za to si ho v krátkosti priblížiť a predovšetkým ho dať do súvisu s právnym stavom, ktorý vo veci detencie a nútenej liečby psychiatrických pacientov na Slovensku vládne.