Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Ivo Humeník


Téma marec-apríl: Informovaný súhlas

Ivo Humeník
 | 5.3.2011 | komentárov: 1171

Obrazok Informovaný súhlas. Základ pre „oprávnené“ poskytnutie zdravotnej starostlivosti ktorý zosobňuje princíp povinného rešpektovania fyzickej a psychickej autonómie každej fyzickej osoby. Tento inštitút je vyjadrením základných atribútov vzťahu medzi dvoma subjektmi - lekárom a jeho pacientom Pri prvom z nich (lekár) sa očakáva, že jeho činnosť je vedená úmyslom pomôcť inej osobe predísť poškodeniu zdravia a pokiaľ už k chorobe došlo, vykonať všetko preto, aby sa zdravie pacientovi prinavrátilo. U pacienta sa zas akosi prirodzene očakáva, že prijme starostlivosť, ktorú mu lekár ponúka.

Nový zákon o pohrebníctve

Ivo Humeník
 | 26.4.2010 | komentárov: 0

Obrazok V zbierke zákonov bol pod číslom 131/2010 Z.z. publikovaný nový zákon o pohrebníctve. Účinnosť nadobudne od 1.1.2011 a každý poskytovateľ by si mal do tohoto dátumu pozorne preštudovať viaceré z jeho ustanovení. Prečo?

Oznámenia o sex. zneužívaní vs. povinná mlčanlivosť

Ivo Humeník
 | 3.3.2010 | komentárov: 1267

Obrazok Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo odborné usmernenie o postupe poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri oznamovaní prípadov podozrenia zo sexuálneho zneužívania osôb do osemnásť rokov. Usmernenie má slúžiť ako pomôcka pre určenie toho, či u dieťaťa na základe somatických, resp. psychosomatických príznakov došlo k sexuálnemu zneužívaniu. Taktiež upravuje postup poskytovateľa a jeho súčinnosť s príslušným orgánom činným v trestnom konaní. V týchto súvislostiach do popredia vystupujú otázky povinnej mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov a výnimky z jej dodržiavania.

Ochrana plodu voči jeho matke

Ivo Humeník
 | 8.2.2010 | komentárov: 1204

Obrazok V americkom štáte Florida prebieha odvolacie konanie voči rozhodnutiu prvostupňového súdu, ktorým súd prikázal tehotnej žene ostať proti jej vôly v opatere miestnej nemocnice. Dôvodom bol fakt, že tehotná žena je fajčiarka a podľa názoru súdu svojím konaním ohrozuje svoje nenarodené dieťa. Súd nepresvedčili ani argumenty, že matka riadne absolvuje tehotenskú zdravotnú starostlivosť a že sa musí starať o svoje ďalšie dve deti.