Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Ivan Humeník, Jozef Kubala


Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím: nový vietor do plachát ochrany práv zdravotne postihnutých?

Ivan Humeník, Jozef Kubala
 | 30.9.2014 | komentárov: 18119

Obrazok Zdravotná starostlivosť sa priamo dotýka základných a najdôležitejších hodnôt chránených právom. Prostredníctvom zdravotnej starostlivosti sa chráni život a zdravie fyzickej osoby. Medicínske činnosti ex natura sua zasahujú do základných práv fyzickej osoby, pretože s ich realizáciou je neoddeliteľne spojený zásah do telesnej a psychickej integrity fyzickej osoby. Z uvedeného vyplýva, že práva prijímateľa zdravotnej starostlivosti pramenia a sú chránené právnymi dokumentmi najvyššej právnej sily.(1)