Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Ivan Škorvánek


Nová publikácia v oblasti medicínskeho práva a bioetiky

Ivan Škorvánek
 | 22.5.2012 | komentárov: 1638

Obrazok Nedávno vyšla vo vydavateľstve EUROKODEX nová odborná publikácia, ktorá sa týka právnych, etických a filozofických aspektov biomedicínskeho výskumu. Ide o medzinárodný zborník konferencie Biomedicínsky výskum - právne, eticky, filozoficky, ktorá sa uskutočnila 3.5.2012 v Košiciach. Editormi zborníka sú JUDr. Ivan Humeník, PhD. a doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló, PhD.

Diskusia o výhrade vo svedomí 26. 4. 2012

Ivan Škorvánek
 | 19.4.2012 | komentárov: 1573

Obrazok S blížiacim sa dátumom konania sa diskusie o výhrade vo svedomí, ktorá sa uskutoční 26. apríla 2012 v priestoroch Lekárskej fakulty UPJŠ v posluchárni P1 na Triede SNP č. 1, vám dávame do pozornosti niekoľko článkov, rozhovorov a správ, ktoré sme na stránke www.pravo-medicina.sk uverejnili na túto tému.

Významný európsky morálny teológ prof. Peschke bude prezentovať príspevok "Odkázanosť mravného prirodzeného zákona na konečný cieľ"

Ivan Škorvánek
 | 19.4.2012 | komentárov: 1687

Obrazok Vzácnym prednášajúcim na konferencii bude Prof. Karl-Heinz Peschke, SVD, ktorý patrí medzi najvýznamnejších morálnych teológov posledných desaťročí. Jeho príspevok bude na tému odkázanosti mravného prirodzeného zákona na konečný cieľ.

Prof. Marie-Jo Thiel sa predstaví s príspevkom na tému Európska Únia a biomedicínsky výskum. Ktorá etika?

Ivan Škorvánek
 | 17.4.2012 | komentárov: 1567

Obrazok Na konferencii bude prednášať Prof. Dr. Dr. Marie-Jo Thiel z Univerzity v Štrasburgu, riaditeľka Európskeho centra pre štúdium a učenie etiky (CEERE). Jej príspevok sa bude venovať téme Európskej únie a biomedicínskemu výskumu z pohľadu etiky.

Pozývame Vás na interaktívnu diskusiu o výhrade vo svedomí

Ivan Škorvánek
 | 17.4.2012 | komentárov: 1598

Obrazok Diskusia Výhrada svedomia a jej dopad na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa uskutoční 26. apríla 2012 v priestoroch Lekárskej fakulty UPJŠ v posluchárni P1 na Triede SNP č. 1. Diskusiu organizuje Komora pre medicínske právo - MEDIUS v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ a Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura v Košiciach.

Rozhovor Mgr. Radek Halouzka, „Zásadní změny zdravotnického práva, které přinesl zákon o zdravotních službách "

Ivan Škorvánek
 | 11.4.2012 | komentárov: 1591

Obrazok Na tému zmien zdravotníckeho práva, ktoré priniesol zákon o zdravotních službách v Českej republike sme sa porozprávali s pánom magistrom Radkom Halouzkom, vedúcim právneho oddelenia Masarykovho onkologického ústavu v Brne.

Docent Drgonec bude prednášať na tému Ústavnoprávnych dimenzií biomedicínskeho výskumu na človeku

Ivan Škorvánek
 | 10.4.2012 | komentárov: 1851

V čase 10.50 - 11.15 vystúpi s na konferencii s príspevkom popredný odborník na ústavné právo doc. Ján Drgonec, DrSc. Jeho príspevok má názov Ústavnoprávne dimenzie biomedicínskeho výskumu na človeku.

Doc. JUDr. Filip Křepelka Ph.D. bude na konferencii Biomedicínsky výskum prednášať na tému európskej integrácie zdravotníckeho výskumu

Ivan Škorvánek
 | 5.4.2012 | komentárov: 671

Obrazok O 10:35 hod. na konferencii prednesie svoj príspevok doc. JUDr. Filip Křepelka Ph.D. Jeho prezentácia bude na tému Evropská integrace zdravotnického výzkumu - právo a skutečnost.

Konferencia Biomedicínsky výskum: Príspevok Stav a perspektíva etiky v biomedicínskom výskume na Slovensku

Ivan Škorvánek
 | 3.4.2012 | komentárov: 1

Prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc. a Mgr. Adela Lešková Blahová, Ph.D. sa na konferencii predstavia s príspevkom na tému stavu a perspektívy etiky v biomedicínskom výskume na Slovensku. Ich príspevok zaznie na konferencii o 9:30 hod.

Na konferencii sa predstavia aj poprední odborníci na bioetiku z Prešovskej Univerzity

Ivan Škorvánek
 | 28.3.2012 | komentárov: 1429

S príspevkom na konferencii sa predstavia aj bioetici z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc. a Mgr. Adela Lešková Blahová, Ph.D. Budú prezentovať príspevok na tému Stav a perspektíva etiky v biomedicínskom výskume na Slovensku.

Na konferencii odznie príspevok na tému Medicína a právo duševného vlastníctva - vybrané otázky

Ivan Škorvánek
 | 27.3.2012 | komentárov: 1634

Na konferencii odznie aj príspevok na tému Medicína a právo duševného vlastníctva - vybrané otázky. Autormi príspevku sú popredný odborník na tému práva duševného vlastníctva Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. a JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M. Prinášame stručné predstavenie ich príspevku.

S príspevkom na konferencii Biomedicínsky výskum sa predstavia aj Prof. JUDr. Peter VOJČÍK, CSc. a JUDr. Renáta BAČÁROVÁ, PhD., LL.M.

Ivan Škorvánek
 | 22.3.2012 | komentárov: 1665

Obrazok Na konferencii vystúpia s príspevkom aj Prof. JUDr. Peter VOJČÍK, CSc. a JUDr. Renáta BAČÁROVÁ, PhD., LL.M. Ich prezentácia je v programe zaradená o 9:15 hod. a budú prednášať na tému "Medicína a právo duševného vlastníctva - vybrané otázky".

Konferencia Biomedicínsky výskum: Kredity od Slovenskej lekárskej komory pre účastníkov konferencie

Ivan Škorvánek
 | 20.3.2012 | komentárov: 650

S účasťou na konferencii je spojených viacero benefitov a výhod. Každý účastník získa priamo na konferencii Zborník, ktorý obsahuje príspevky prednášajúcich a ďalších autorov – exkluzívny odborný výstup využiteľný v ďalšej praxi. Účastník získa Potvrdenie o absolvovaní vzdelávania s príslušným počtom kreditov pridelených od SLK.

Konferencia Biomedicínsky výskum: Predstavenie príspevku prednášajúceho: doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló, Ph.D.

Ivan Škorvánek
 | 14.3.2012 | komentárov: 1553

Docent Szaniszló bude na konferencii prezentovať svoj príspevok s názvom "Hľadanie vhodnej etiky biomedicínskeho výskumu pre lepší základ vzťahu lekára a pacienta pri nárokoch dnešnej vedy a techniky". Tento príspevok je v programe konferencie zaradený na 9:00. Prinášame stručnú charakteristiku tohto príspevku.

Konferencia Biomedicínsky výskum - právne, eticky, filozoficky: Profil prednášajúceho: doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló, Ph.D.

Ivan Škorvánek
 | 12.3.2012 | komentárov: 2

Ďalším z organizátorov konferencie, ktorý sa zároveň predstaví s príspevkom je doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária V. Szaniszló, Ph.D. z Inštitútu aplikovanej etiky prof. Alexandra Spesza pri Teologickej fakulte Katolíckej univerzity Ružomberok v Košiciach. Docent Szaniszló bude prezentovať príspevok s názvom "Hľadanie vhodnej etiky biomedicínskeho výskumu pre lepší základ vzťahu lekára a pacienta pri nárokoch dnešnej vedy a techniky".

Konferencia Biomedicínsky výskum - právne, eticky, filozoficky: Predstavenie príspevku, JUDr. Ivan Humeník, PhD.

Ivan Škorvánek
 | 7.3.2012 | komentárov: 742

V pondelok sme uverejnili profil Dr. Humeníka, ktorého príspevok "Vybrané otázky ochrany súkromia a osobných údajov účastníkov klinického skúšania liekov" otvorí 'odbornú' časť konferencie. Dnes prinášame krátky opis príspevku Dr. HUmeníka.

Konferencia Biomedicínsky výskum - právne, eticky, filozoficky; PROFIL PREDNÁŠAJÚCEHO: JUDr. IVAN HUMENÍK, Ph.D.

Ivan Škorvánek
 | 5.3.2012 | komentárov: 1

Obrazok Ako prvý vystúpi na konferencii s príspevkom JUDr. Ivan Humeník, Ph.D., ktorý zároveň patrí k organizátorom konferencie. Dr. Humeník bude prezentovať príspevok s názvom “Vybrané otázky ochrany súkromia a osobných údajov účastníkov klinického skúšania liekov”.

Konferencia Biomedicínsky výskum - právne, eticky, filozoficky

Ivan Škorvánek
 | 2.3.2012 | komentárov: 474

Obrazok Dňa 3. mája 2012 sa v hoteli YASMIN v Košiciach uskutoční medzinárodná konferencia na tému biomedicínskeho výskumu. Organizátormi konferencie sú Komora pre medicínske právo - MEDIUS a Inštitút aplikovanej etiky prof. A. Spesza, v odbornej spolupráci s Právnickou a Lekárskou fakultou UPJŠ.