Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Inocent M. Vladimír Szaniszló


doc. ThDr. Ing. Inocent M. Vladimír Szaniszló, OP, PhD.: Bolo by možné liečiť bez liekov? II.

Inocent M. Vladimír Szaniszló
 | 20.11.2013 | komentárov: 486

Obrazok Prinášame druhú časť príspevku hosťa mesiaca NOVEMBER doc. ThDr. Ing. Inocenta M. Vladimíra Szaniszló, OP, PhD. z Inštitútu aplikovanej etiky prof. Spesza. Druhá časť sa venuje témam biomedicínskeho výskumu, a to konkrétne otázkam: Existuje morálna povinnosť zúčastniť sa výskumu? Prečo by účasť na výskume nemala byť odmeňovaná? Ako by malo vyzerať etické zapojenie pacienta do výskumu? Aké sú hlavné morálne dilemy spojené so skúšaním liekov?

doc. ThDr. Ing. Inocent M. Vladimír Szaniszló, OP, PhD.: Bolo by možné liečiť bez liekov? I.

Inocent M. Vladimír Szaniszló
 | 13.11.2013 | komentárov: 650

Obrazok Za akých podmienok je skúšanie nových terapií, liekov prípustné? Ako eticky postupovať pri ich vývoji? Je všetko technicky možné aj morálne prípustné? Nielen týmito otázkami sa zaoberá prvá časť príspevku HOSŤA MESIACA NOVEMBER doc. ThDr. Ing. Inocent M. Vladimír Szaniszló, OP, PhD z Inštitútu aplikovanej etiky prof. Spesza.