Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Ing. Bc. Štefan Mesároš, PhD.


Cena lieku by mala byť férová a zmysluplná

Ing. Bc. Štefan Mesároš, PhD.
 | 27.9.2012 | komentárov: 0

Obrazok Farmaceutický priemysel investuje do vývoja nových liekov miliardy eur. Vývoj nového lieku je totiž extrémne drahý, extrémne komplikovaný a v konečnom dôsledku aj dosť neistý biznis. Vývoj jedného nového lieku dnes spravidla nestojí menej ako 1 – 1,3 miliardy eur. Takto drahý produkt, potom musí mať stanovenú aj nejakú cenu, ktorá výrobcovi zabezpečí návratnosť investície a primeraný zisk.

Cesta nového lieku ku pacientovi je dlhá a ťažká

Ing. Bc. Štefan Mesároš, PhD.
 | 24.9.2012 | komentárov: 0

Obrazok Vývoj nového lieku je časovo a finančne veľmi náročný proces. Navyše s neistým koncom, pretože nie každý liek sa dostane aj na trh a splatí tak obrovské vložené investície. Len pre predstavu – vývoj lieku do momentu, kedy sa dostane na trh trvá 14-15 rokov. A stojí miliardu eur a viac. V súčasnosti dokážu tento proces zvládnuť iba veľké nadnárodné farmaceutické koncerny, ktoré disponujú vlastnou špičkovou vedecko-výskumnou základňou. Pokiaľ sa tu čas od času vyskytne nejaká výnimka, je to len potvrdenie existujúceho pravidla.

Ing. Bc. Štefan Mesároš, PhD.: Etika vzťahov výrobcov liekov a odbornej zdravotníckej verejnosti

Ing. Bc. Štefan Mesároš, PhD.
 | 18.9.2012 | komentárov: 0

Obrazok Téma vzťahov lekárov a výrobcov liekov je často, a v ostatnom období aj veľmi intenzívne, komunikovanou problematikou. Žiaľ, mnohokrát v rámci medializácie témy zaznieva len jedna stránka veci. O problémoch sa hovorí všeobecne a neadresne, čo má veľmi negatívny dopad nielen na dobré meno výrobcov liekov, ale aj na dobré meno zdravotníckych pracovníkov - hlavne lekárov.