Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Humeník Ivan, Kubala Jozef


Aktuálne otázky občianskoprávnej zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (II.)

Humeník Ivan, Kubala Jozef
 | 24.5.2016 | komentárov: 1358

Obrazok Otázka náhrady škody na zdraví trápi mnohých pacientov. Prinášame vám pohľad odborníkov, ktorí vám pomôžu sa v otázke náhrady škody zorientovať. V prvej časti príspevku sme načrtli základné teoretické východiská otázky zodpovednosti za škodu. V tejto časti príspevku sa budeme venovať konkrétnym druhom zodpovednosti a rizikám úspešného preukázania škody na zdraví.

Aktuálne otázky občianskoprávnej zodpovednosti za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti (I.)

Humeník Ivan, Kubala Jozef
 | 16.5.2016 | komentárov: 1594

Obrazok Otázka náhrady škody na zdraví trápi mnohých pacientov. Prinášame vám pohľad odborníkov, ktorí vám pomôžu sa v otázke náhrady škody zorientovať. Aj keď je naším zámerom ponúknuť čitateľovi praktický výklad najviac frekventovaných káuz zodpovednosti za škodu v medicínskej praxi, na začiatku sa nevyhneme aj právno-teoretickým pohľadom na inštitút občianskoprávnej zodpovednosti. Práve v spojení určitej miery teórie môžu do popredia vystúpiť podstatné znaky konkrétnych prípadov zo života.