Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Eva Šimová


Právo embrya na život verzus právo ženy rozhodovať sa o vlastnom tele

Eva Šimová
 | 25.3.2015 | komentárov: 1358

Na otázky týkajúce sa statusu embrya, jeho práv a v súvislosti s tým aj práva ženy na možnosť či naopak neprípustnosť rozhodovať o svojom tele sú dané rôzne odpovede. Snáď najkonfliktnejšou a najrozpornejšou otázkou z tohto spektra je práve otázka týkajúca sa interrupcií.