Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Erika Vadászová


Rozhodnutie ESĽP: Odmietnutie francúzskeho súdu priznať žene právo na adopciu dieťaťa jej partnerky nebolo diskriminačné

Erika Vadászová
 | 5.4.2012 | komentárov: 1442

Obrazok V rozsudku Gas et Dubois v. Francúzsko (sťažnosť č. 25951/07) Európsky súd pre ľudské práva rozhodol 6 hlasmi proti 1, že k porušeniu článkov 14 (zákaz diskriminácie) a 8 (právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života) Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, nedošlo.

Súčasný problém Francúzska: Priznať lekárnikom právo na výhradu svedomia?

Erika Vadászová
 | 15.2.2012 | komentárov: 0

Obrazok Dňa 7.októbra 2010 zahlasovalo Parlamentné zhromaždenie Rady Európy za rezolúciu, ktorou priznalo právo na výhradu svedomia všetkým zdravotníckym pracovníkom. Francúzsko musí z tohto rozhodnutia niesť dôsledky a priznať spomenuté právo aj lekárnikom, ktorí sú nespravodlivo znevýhodnení a v rámci francúzskej legislatívy nespadajú do skupiny majúcej právo na výhradu svedomia.

Surogačné materstvo, eutanázia: najnovšie prieskumy ostro kritizované

Erika Vadászová
 | 6.2.2012 | komentárov: 0

Obrazok Pri príležitosti prezidentských volieb v apríli tohto roka a zároveň blížiaceho sa „Týždňa informácií o rodinných právach“, ktorý bude prebiehať v dňoch od 13.febrára do 17.februára, Notárska Komora v Paríži zorganizovala veľký prieskum o každodenných spoločenských otázkach týkajúcich sa eutanázie, surogačného materstva, dedičstva, homosexuálnych párov a iné.

Trestné stíhanie za „pomoc“ manželke umrieť

Erika Vadászová
 | 16.1.2012 | komentárov: 1415

Obrazok Jean Mercier je muž, ktorý „dopomohol“ dňa 10. novembra 2011 v meste Saint-Étienne svojej 83-ročnej vážne chorej manželke k samovražde. 11. januára 2012 bol vypočutý a obvinený z úmyselnej vraždy a neposkytnutia pomoci osobe v nebezpečenstve.

Pôrodnica je súdne stíhaná za odmietnutie umelého prerušenia tehotenstva zo zdravotných dôvodov

Erika Vadászová
 | 15.1.2012 | komentárov: 1366

Obrazok Krajská pôrodnica v meste Nancy je stíhaná za spôsobenie „morálnej ujmy “ manželskému páru z dôvodu odmietnutia vykonania umelého prerušenia tehotenstva zo zdravotných dôvodov.

SUROGAČNÉ MATERSTVO- francúzska právna úprava

Erika Vadászová
 | 2.12.2011 | komentárov: 0

Obrazok Surogačné materstvo je v súčasnosti vo Francúzsku zakázané na základe článku 16-7 Občianskeho zákonníka, ktorý explicitne ustanovuje, že "Akákoľvek dohoda o oplodnení v prospech inej osoby, či o náhradnom materstve je neplatná“. Ďalším zákonom, ktorý zakazuje tento inštitút je zákon č. 94-653 z 29. júla 1994 o rešpektovaní ľudského tela.

LEGÁLNOSŤ SUROGAČNÉHO MATERSTVA VO FRANCÚZSKU

Erika Vadászová
 | 17.6.2011 | komentárov: 724

Obrazok Právny systém Francúzskej republiky umožňuje na základe článku 423 príslušného Občianskeho súdneho poriadku udeliť prokuratúre právomoc zasiahnuť v prípadoch, keď dôjde k narušeniu verejného poriadku. V zmysle tohto ustanovenia prokuratúra zakročila v prípade rozsudkov, ktoré sa zaoberali legálnosťou dohôd o surogačnom materstve. Tieto dohody, ako sa skonštatovalo aj v odôvodnení rozsudkov, narúšajú verejný poriadok.

Francúzsko aj naďalej odmieta surogačné materstvo

Erika Vadászová
 | 25.5.2011 | komentárov: 1529

Obrazok Francúzsky Kasačný súd a Senát odmietli vo svojom rozhodnutí surogačné resp. náhradné materstvo. Pri tomto type asistovanej reprodukcie plod neplodnému objednávateľskému páru vynosí "matka na objednávku".