Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Edwin Hui


Zmluvný model vzťahu pacient-lekár a zánik lekárskej profesionality

Edwin Hui
 | 26.4.2013 | komentárov: 364

Obrazok Existuje niekoľko koncepcií (modelov), ktoré možno aplikovať na vzťah lekára a pacienta. Jedným z navrhovaných reformných modelov, je zmluvný model vo vzťahu lekára a pacienta a chápanie zdravotnej starostlivosti ako poskytovanie služby. Nižšie publikovaný článok Edwina Huia prináša niekoľko významných protiargumentov proti tomuto poňatiu.