Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / EHCRNews


Rozsudok v prípade Haas v. Švajčiarsko (31322/07)

EHCRNews
 | 13.7.2011 | komentárov: 0

Obrazok Odmietnutie poskytnúť smrtiaci liek bez lekárskeho predpisu nie je porušením článku 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd