Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Dominika Bauerová


Informovaný súhlas v španielskom práve, jeho význam a občianskoprávna zodpovednosť pri jeho absencii

Dominika Bauerová
 | 3.9.2013 | komentárov: 0

Obrazok Občianskoprávna zodpovednosť v rámci zdravotnej starostlivosti je nepochybne jednou z hlavných právnych otázok súčasného španielskeho právneho prostredia. Vývoj lekársko-zdravotnej zodpovednosti v Španielsku, ako aj hypotézy o tom, aké bude mať následky zodpovednosť lekárov, sa rýchlo vyvíjali, od dôkazného bremena a príčinnej súvislosti zavinenia a následkov, k objektívnej zodpovednosti s cieľom odškodniť akýkoľvek neuspokojúci výsledok lekárskej starostlivosti. Bolo potrebné však pri tom brať do úvahy skutočnosť, že medicína je veda axiologická a nepresná, v ktorej nemôže byť výsledok nikdy zaručený, pretože ho ovplyvňuje množstvo faktorov endogénnej ako aj exogénnej povahy. Preto teda nemožno pripustiť tvrdenie, že pacient s rovnakou diagnózou sa za použitia rovnakej liečby uzdraví tak, ako iný pacient.

Bulharsko porušilo ľudské práva, keď nútilo svojho občana žiť roky v neľudských podmienkach v psychiatrickom zariadení

Dominika Bauerová
 | 19.6.2012 | komentárov: 0

Obrazok Finálny rozsudok Veľkej komory (prípad Stanev v. Bulgaria) sa zaoberal mužom, ktorý bol roky prinútený žiť v nehygienickom a špinavom psychiatrickom prostredí s neadekvátnymi podmienkami stravovania a vykurovania budovy a bez akýchkoľvek aktivít pre pacientov.