Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Christian Byk


Analýza rozsudku Haas proti Švajčiarsku: Európsky súd pre ľudské práva a povinnosť štátu zabezpečiť dôstojnú smrť

Christian Byk
 | 22.11.2011 | komentárov: 447

Obrazok Európsky súd pre ľudské práva je toho názoru, že jedinec má právo sám rozhodnúť o možnostiach ukončenia svojho života. To ale pre štát ešte neznamená, že mu musí zabezpečiť dôstojnú smrť. Naopak, štát má zabrániť rizikám možného zneužitia a prijať opatrenia zabezpečujúce, že rozhodnutie ukončiť svoj život korešponduje s vôľou osoby.