Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Catherine Chan


Zanedbanie lekárskej starostlivosti: Ako sa vo svete vyhrávajú lekárske spory

Catherine Chan
 | 10.7.2011 | komentárov: 408

Obrazok Stretnutie praxe práva a medicíny môže byť často frustrujúce, zložité a plné zdanlivo neprekonateľného napätia. Najtypickejšími situáciami, v ktorých sa právo a medicína stretávajú je zanedbanie lekárskej starostlivosti. Teória týkajúca sa zanedbania lekárskej starostlivosti hovorí, že finančné sankcie za spôsobenie ujmy pacientom prostredníctvom klinických pochybení budú faktorom ovplyvňujúcim zodpovednosť lekára. Inými slovami, ak lekár musí za svoje chyby a nedbanlivosť zaplatiť, bude pracovať poriadnejšie, aby predišiel pochybeniam a pacientovi tak bude poskytnutá kvalitnejšia liečba. Tak ako vo väčšine aspektov života sa však aj tu vyskytujú mnohé komplikácie v prípade, keď sa teória uvádza do praxe. Aj keď sa tieto problémy vyskytujú v krajinách po celom svete – v rôznych kultúrnych a sociálnych podmienkach – ich prejavy a následky sú v mnohom odlišné a v mnohom podobné.