Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Bridget M. Fuselier


Klasifikácia pred-embrya ako majetku s osobitnou dôstojnosťou

Bridget M. Fuselier
 | 6.7.2011 | komentárov: 353

Obrazok „Vlastnícke právo slúži ľudským hodnotám. Sú uznávané týmito hodnotami a súčasne pre tieto hodnoty vytvárajú hranice (189). „