Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Bc. Norbert Ostró


Ohrozí nová ústava reprodukčné práva v Maďarsku?

Bc. Norbert Ostró
 | 22.6.2011 | komentárov: 1353

Obrazok Maďarsko sa stáva novým pro-life lídrom v regióne strednej a východnej Európy. Kontroverzný maďarský základný zákon podpísal v Budapešti prezident Pál Schmitt. Nová maďarská ústava sa ešte v čase jej príprav stretla s vlnou kritiky pre jej nacionalistický podtón, mnohé sporné formulácie a v neposlednom rade zásahy do justičného systému. Jednou zo základných pripomienok opozície bolo aj zásadné porušovanie občianskych práv. Medzi organizácie, ktoré sa pridali ku kritikom spornej ústavy patria okrem iného Transparency International, Amnesty International, Európsky parlament, OSN a v neposlednom rade Benátska komisia.

Rozhodovanie splnomocnenca

Bc. Norbert Ostró
 | 4.5.2011 | komentárov: 5839

Obrazok Identifikácia splnomocnenca. Keď pacient nemá dostatočnú kapacitu na učinenie rozhodnutia, mala by tým byť poverená osoba - splnomocnenec. Obyčajne by to mal byť pacientov najbližší príbuzný, taktiež to môže byť blízky priateľ, alebo iný príbuzný, pokiaľ zodpovedný lekár uzná, že táto osoba je skutočne najlepším zástupcom pacientových záujmov.