Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / BBC News


Asistovaná samovražda: Nemecko pred Európskym súdom pre ľudské práva

BBC News
 | 27.7.2012 | komentárov: 1469

Obrazok Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu rozhodol v prípade asistovanej samovraždy v Nemecku o porušení vdovcových práv.

Britskí lekári vedú prvé experimenty s embryonálnymi kmeňovými bunkami v Európe

BBC News
 | 27.9.2011 | komentárov: 1487

Obrazok Lekári v Moorfields Eye Hospital v Londýne dostali zelenú na realizáciu prvej klinickej štúdie s použitím ľudských embryonálnych kmeňových buniek v Európe. Budú vstrekovať sietnicové bunky do očí 12 pacientov s nevyliečiteľnou chorobou, Stargardtovou škvrnitou dystrofiou, ktorá spôsobuje postupnú stratu zraku.