Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Anna Pekarovičová


SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO: SUDKYŇA NAJVYŠŠIEHO SÚDU ODŇALA DIEŤA ZO STAROSTLIVOSTI SUROGAČNEJ MATKY

Anna Pekarovičová
 | 3.7.2015 | komentárov: 2

Obrazok Uzatváranie surogačných dohôd, na základe ktorých si môže pár „objednať“, aby mu iná (cudzia) žena vynosila a porodila dieťa (surogačná matka), nie je v Spojenom kráľovstve zakázané, avšak surogačné dohody nie sú právne vynútiteľné. Súd ich ale môže pri posudzovaní konkrétneho prípadu brať do úvahy. V praxi to teda funguje tak, že legálnou matkou dieťaťa je surogačná matka - žena, ktorá dieťa porodila a objednávateľský pár, ktorý so surogačnou matkou uzavrel dohodu o surogácii, musí do 6 mesiacov po narodení dieťaťa požiadať súd o priznanie rodičovských práv (prípadne o adopciu), pričom na to, aby tieto práva nadobudli, musí byť splnených niekoľko podmienok. Jednou z nich je aj súhlas surogačnej matky. Dôraz sa kladie taktiež na to, čo je v najlepšom záujme dieťaťa.

VYŠLO NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU THE JOURNAL OF LAW, MEDICINE & ETHICS

Anna Pekarovičová
 | 25.6.2015 | komentárov: 0

Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové číslo časopisu The Journal of Law, Medicine & Ethics, Vol 43, Issue 1, Spring 2015.

VYŠLO NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU THE JOURNAL OF MEDICINE AND PHILOSOPHY

Anna Pekarovičová
 | 17.6.2015 | komentárov: 0

Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové číslo časopisu The Journal of Medicine and Philosophy, Vol 40, Issue 3, June 2015.

VYŠLO NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU JOURNAL OF MEDICAL LAW REVIEW

Anna Pekarovičová
 | 8.6.2015 | komentárov: 36492

Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové číslo časopisu Journal of Medical Law Review, Volume 23, Issue 2, Spring 2015.

Rezolúcia Bezpečnostnej Rady OSN k epidémii eboly

Anna Pekarovičová
 | 29.10.2014 | komentárov: 326

Obrazok Vírus eboly sa rozšíril až natoľko, že túto krízu je nútená riešiť aj Organizácia Spojených Národov. Jej Bezpečnostná Rada predtým v histórii nikdy nezasadala s cieľom prerokovania krízy v oblasti verejného zdravia, avšak na stretnutí dňa 18. septembra vyhlásila vypuknutie vírusu ebola v západnej Afrike za hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť, ktorý má za cieľ udržiavať.

VEĽKÁ BRITÁNIA: Národné klinické smernice pre oblasť dlhodobých porúch vedomia

Anna Pekarovičová
 | 9.10.2014 | komentárov: 324

Obrazok Ľudia vo vegetatívnom stave alebo v stave minimálneho vedomia, resp. ich rodinní príslušníci a ako aj lekári musia v súčasnej dobe riešiť rad zdravotných, etických a právnych problémov. Zároveň sa musia vysporiadať s aplikovaním množstva pokynov a usmernení ako riešiť nové klinické a právne výzvy.

USA: Budú legalizované kompenzácie za darovanie orgánu?

Anna Pekarovičová
 | 25.9.2014 | komentárov: 490

Obrazok V Spojených Štátoch Amerických je v zozname čakateľov na transplantáciu niektorého z orgánov zapísaných viac ako 123 000 ľudí, čo je veľmi vysoký počet vzhľadom na to, že za rok 2013 sa konalo iba 29 000 transplantácií, a to najmä z dôvodu nedostatku dobrovoľných (živých) darcov orgánov.

Ďalšie návrhy na legalizáciu eutanázie

Anna Pekarovičová
 | 15.9.2014 | komentárov: 321

Obrazok V dnešnej dobe sa v mnohých štátoch po celom svete rozpráva o zavedení niektorej z foriem eutanázie, resp. asistovanej samovraždy do právneho poriadku, teda o jej zlegalizovaní. Eutanáziu (z gréčtiny: dobrá smrť) môžeme rozdeliť na pasívnu a aktívnu.

IRÁN: Legálne obchodovanie s obličkami a jeho riziká

Anna Pekarovičová
 | 12.9.2014 | komentárov: 318

Obrazok Medzinárodný problém obchodovania s ľuďmi zahŕňa aj obchodovanie s ľudskými orgánmi za účelom ich transplantácie. Celosvetový nedostatok legálne darovaných orgánov viedol k vytvoreniu čierneho trhu, v ktorom sú ľudské orgány kupované a predávané nezákonne a následne transplantované často spôsobom, ktorý nezodpovedá lekárskym a hygienickým predpisom a môže viesť až k smrti pacienta.Riešenie problému nezákonného obchodovania s obličkami vyriešili v Iráne kontroverzným spôsobom. Irán je jedinou krajinou, v ktorej je obchod s obličkami legálny.

POĽSKO: Obnovenie diskusií o výhrade svedomia zdravotníckych pracovníkov

Anna Pekarovičová
 | 15.8.2014 | komentárov: 327

Obrazok Odmietnutie účasti na určitých medicínskych úkonoch na základe náboženskej viery alebo morálneho presvedčenia, je v Poľsku ústavne chránené právo a bolo schválené aj na Parlamentnom zhromaždení Rady Európy v roku 2010. Na základe poľského práva, akýkoľvek lekár môže využiť výhradu svedomia, na základe ktorej žiaden lekár nie je povinný vykonať alebo zúčastňovať sa na potrate. Výhradu svedomia použil aj riaditeľ Varšavskej nemocnice ako dôvod pre odmietnutie výkonu potratu v jeho nemocnici, avšak jeho konanie malo za následok jeho výpoveď z postu riaditeľa. Táto udalosť začala v poctivo katolíckom Poľsku novú debatu v dlhotrvajúcej vojne prebiehajúcej medzi konzervatívcami a liberálmi o potratoch, homosexualite, antikoncepcii a in vitro oplodnení, ktoré sú podľa cirkvi neprípustné.

Dohovor Rady Európy na boj proti nezákonnému obchodovaniu s ľudskými orgánmi

Anna Pekarovičová
 | 5.8.2014 | komentárov: 0

Obrazok Obchodovanie s ľudskými orgánmi je zrejme najnenápadnejšou a zároveň aj najviac tolerovanou formou obchodovania s ľuďmi. Je to však medzinárodný problém s nadnárodným rozmerom, v ktorom sa prelína svet organizovaného zločinu, chudobných darcov orgánov a chorých príjemcov orgánov.

Britský najvyšší súd zamietol vyhlásiť asistovanú samovraždu za ľudské právo

Anna Pekarovičová
 | 28.7.2014 | komentárov: 341

Obrazok Až do roku 1961 bola v Anglicku a Walese samovražda považovaná za trestný čin a podporovanie alebo pomáhanie k spáchaniu samovraždy, bolo taktiež trestné. V súlade s čl. 1 zákona o samovražde z roku 1961 (Suicide Act 1961) samovražda prestala byť trestným činom. Avšak, čl. 2 zákona ustanovuje, že podporovanie alebo pomáhanie k spáchaniu samovraždy zostáva trestným činom, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody až na 14 rokov, ale nemôže byť stíhaný bez súhlasu riaditeľa štátneho zastupiteľstva (Director of Public Prosecutions).

Austrália: Vláda nariadila reprodukčným klinikám zverejniť informácie o darcoch spermií

Anna Pekarovičová
 | 25.6.2014 | komentárov: 296

Obrazok Austrálska súkromná televízia prednedávnom odvysielala príbeh o žene, ktorá, ktorá zdedila rakovinu hrubého čreva. Nezdedila ju však po svojej matke. Chcela teda získať prístup k zdravotným informáciám o svojom biologickom otcovi – darcovi spermií, avšak jej žiadosť bola zamietnutá. Na základe toho nemohla kontaktovať ani svojich osem nevlastných súrodencov, s ktorými zdieľala darcu spermií a varovať ich pred prípadným rizikom rakoviny. Tento príbeh nám pripomína, prečo majú ľudia dôvod žiadať o prístup k informáciám o darcovi spermií, ktorý je ich biologickým otcom.

KALIFORNIA: DOHODY O SUROGÁCII A RODIČOVSKÉ PRÁVA K NENARODENÉMU DIEŤAŤU

Anna Pekarovičová
 | 28.5.2014 | komentárov: 318

Obrazok Surogačné materstvo (surrogacy) je inštitút, ktorý dáva párom, ktorí z rôznych príčin nemôžu mať dieťa, možnosť, že im dieťa vynosí a porodí náhradná matka (surrogate mother). Tento inštitút je uzákonený len v niektorých krajinách, pričom právne regulácie surogačného materstva sa v jednotlivých krajinách odlišujú. Odlišujú sa najmä v tom, že niektoré štáty priznávajú všetky práva k dieťaťu náhradnej matke, teda žene, ktorá toto dieťa porodí. Na druhej strane, iné štáty majú takú právnu úpravu, že všetky rodičovské práva k dieťaťu patria výlučne páru, ktorý uzatvorí so surogačnou matkou tzv. dohodu o surogácii (pre-birth order), teda budúcim rodičom.

VYŠLO NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU JOURNAL OF MEDICAL ETHICS

Anna Pekarovičová
 | 2.5.2014 | komentárov: 320

Obrazok Dovoľujeme si Vás upozorniť na nové číslo časopisu Journal of Medical Ethics, Vol 40, Issue 5, May 2014.

SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO: Lekári vyzývajú k revízii pravidiel pri darovaní orgánov od darcu-dieťaťa

Anna Pekarovičová
 | 27.4.2014 | komentárov: 329

Darovanie orgánov je pre pacientov so zlyhávajúcimi orgánmi často jedinou možnosťou ako zachrániť, alebo aspoň predĺžiť ich život o niekoľko rokov. Darcov, resp. orgánov vhodných na darovanie, je však asi v každej krajine nedostatok, dokonca ešte problematickejšie je to s orgánmi, ktoré by boli vhodné na darovanie pre malé deti. Aktuálne sa v Spojenom kráľovstve (UK) snažia o rozšírenie počtu takýchto orgánov požiadavkou na revíziu právnych predpisov.

Výzor, ktorý zabil?

Anna Pekarovičová
 | 20.4.2014 | komentárov: 331

Asistovaná samovražda je povolená vo viacerých krajinách sveta a môže byť riešením pre ľudí ako odísť z tohto sveta, pokiaľ sú nevyliečiteľne psychicky alebo fyzicky chorí a nemajú vôľu alebo silu bojovať s touto chorobou a radšej sa rozhodnú dôstojne odísť z tohto sveta v takom čase, kedy ešte nie sú na príťaž svojím rodičom alebo iným blízkym. Avšak v niektorých krajinách, ako je napríklad Belgicko a Švajčiarsko eutanázia naberá rozmer absurdnosti, pretože dôvody, pre ktoré sa eutanázia povoľuje, nie sú obmedzené len nevyliečiteľnú chorobu či dokonca najnovšie v Belgicku ani vekom alebo rozsahom mentálnej vyspelosti.