Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Anna Činčárová


Povinná mlčanlivosť versus právo na prístup k informáciám

Anna Činčárová
 | 28.10.2016 | komentárov: 305

Obrazok "Súkromie online" – je cloud naozaj "safe?" Takýto názov niesla ďalšia zo série diskusií Komory pre medicínske právo – Medius. O povinnosti mlčanlivosti lekárov aj o práve na súkromie pacientov porozprávali v priestoroch košického centra umeleckej kreativity Tabačka Kulturfabrik v Košiciach odborníci z oblasti medicíny, psychológie, práva, žurnalistiky aj bioetiky. So svojimi skúsenosťami z praxe sa s účastníkmi diskusie podelil MUDr. Igor Jenčo (lekár), PhDr. Martin Čižmárik, PhD. (psychológ), JUDr. Ivan Humeník, PhD. (právnik), Richard Takáč (kameraman, fotograf a novinár) a ThLic. Daniel Demočko, PhD. (bioetik).