Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Andrea Kudláčová


Predchádzajúce priania mimo Spojených Štátov Amerických

Andrea Kudláčová
 | 29.4.2011 | komentárov: 1

Obrazok „Predchádzajúce priania“ ako fenomén začali v Spojených štátoch a prekvapivo takýmto lokálnym fenoménom zväčša aj ostali. Ku koncu 90tých rokov, „predchádzajúce priania“ boli implementované do právnych poriadkov Dánska, Nemecka, Holandska, Nového Zélandu a do pár oblastí pod austrálskou a kanadskou jurisdikciou, v ostatnom vyspelom svete sa však nerozvinuli.