Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Andrea Jenčíková


Problematika poskytnutia súhlasu pri transplantáciách ex mortuo a ex vivo

Andrea Jenčíková
 | 23.1.2015 | komentárov: 1

Obrazok Inštitút informovaného súhlasu predstavuje jeden z najdôležitejších právnych inštitútov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Je neoddeliteľnou súčasťou v praxi uskutočňovaných zdravotníckych výkonov a zohráva mimoriadnu úlohu pri tak závažných zásahoch do ľudského organizmu akými nepochybne transplantácie orgánov sú (1).