Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Adrián Lukáčik


Má lož krátke nohy? Bodka za diskusiou

Adrián Lukáčik
 | 7.10.2016 | komentárov: 2

Obrazok V Košiciach sa dňa 04.10.2016 uskutočnila diskusia UNIVERSITATIS DISPUTATIONES organizovaná Komorou pre medicínske právo – MEDIUS, ktorej ústrednou témou bola problematika milosrdnej lži. Večerom nás sprevádzala Anna Činčárová, ktorá v Tabačke privítala odborníkov a odborníčky z oblasti medicíny, práva a bioetiky.