Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Adam Giertl


Eutanázia – právo na smrť?

Adam Giertl
 | 30.8.2009 | komentárov: 1

Obrazok Eutanázia je spôsob ukončenia života, najmä pacientov podstupujúcich neúnosné utrpenie, spôsobom, ktorý môže toto utrpenie zmierniť. Ide teda o spôsob zmiernenia trýznivej bolesti alebo silného utrpenia privodením predčasnej smrti jedinca. V tomto článku sa obmedzíme iba na načrtnutie problému a jeho základne zadefinovanie. Pokúsime sa nazerať na problém z právneho hľadiska. Na začiatok považujeme za potrebné objasniť základný obsah slova eutanázia. Treba povedať, že v čase prešiel rôznym vývojom. Etymologicky sa skladá z dvoch gréckych slov. Eu – dobrý a Thanatos – smrť. Eutanázia je spôsob ukončenia života, najmä pacientov podstupujúcich neúnosné utrpenie, spôsobom, ktorý môže toto utrpenie zmierniť. Ide teda o spôsob zmiernenia trýznivej bolesti alebo silného utrpenia privodením predčasnej smrti jedinca. V tomto článku sa obmedzíme iba na načrtnutie problému a jeho základne zadefinovanie. Pokúsime sa nazerať na problém z právneho hľadiska a pokiaľ to bude možné, nebudeme sa zaoberať medicínskymi aspektmi, ani náboženským a etickým pohľadom na vec.