Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Žofia Šuleková


Právna úprava náhradného materstva -Švajčiarsko

Žofia Šuleková
 | 7.12.2011 | komentárov: 612

Obrazok Švajčiarsko je známe ako krajina s nadštandardnou kvalitou poskytovania zdravotnej starostlivosti a zároveň ako krajina otvorená novodobým tendenciám v oblasti medicíny. V prípade asistovanej reprodukcie a surogačného materstva patrí práve švajčiarska právna úprava medzi tie najreštriktívnejšie v rámci Európy.

NIE zákazu asistovanej samovraždy

Žofia Šuleková
 | 15.6.2011 | komentárov: 2228

Obrazok V najväčšom švajčiarskom kantóne Zurich sa v nedeľu 15. mája 2011 konalo ľudové hlasovanie, v ktorom sa väčšina občanov oprávnených voliť vyjadrila za ponechanie asistovanej samovraždy aj pre cudzincov bez pobytu na území Švajčiarska.

Právna úprava asistovanej reprodukcie vo Švajčiarsku

Žofia Šuleková
 | 7.4.2011 | komentárov: 2321

Obrazok Švajčiarsko - európska krajina neobmedzených možností. Aj takto by sa dala označiť jedna z najvyspelejších krajín Európy, ktorá je charakteristická vysokou úrovňou poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ak požiadavka mať vlastné dieťa prirodzeným spôsobom nie je splnená, až 27 centier v rámci 11 kantónov ponúka možnosť využiť metódy asistovanej reprodukcie. V tomto príspevku Vám ponúkame prehľad právnej úpravy asistovanej reprodukcie vo Švajčiarsku, ktorá v porovnaní s medicínskou praxou na Slovensku zahŕňa reštriktívnejšie pravidlá a princípy.

Etické základy rozhodovania pri vážne chorých novorodencoch

Žofia Šuleková
 | 22.3.2011 | komentárov: 41

Obrazok Život prináša situácie, v ktorých musia rodičia rozhodovať o liečbe týkajúcej sa ich dieťaťa. Tieto rozhodnutia môžu byť veľmi ťažké, obzvlášť ak sa jedná o prípady vážnych ochorení, pri ktorých je liečba spojená s vážnymi rizikami. Nedá sa vylúčiť, že predstava rodičov o tom čo je pre ich dieťa najlepšie je v priamom rozpore s presvedčením ošetrujúceho lekára. Tento konflikt generuje potrebu prijatia takého rozhodnutia, ktoré na jednej strane zohľadní oprávnenie rodiča rozhodovať o svojom dieťati (napr. aj v nadväznosti na náboženské presvedčenie), ale ktoré bude predovšetkým sledovať „objektívne“ dobro maloletého pacienta. V nasledujúcom texte vám ponúkame výňatok zo správy Prezidentskej komisie pre štúdium etických problémov v medicíne (USA, 1983) týkajúcej sa prijímania rozhodnutí pri život udržujúcej liečbe v prípade novorodencov.

EUTANÁZIA: Kvalita vs. Nedotknuteľnosť života

Žofia Šuleková
 | 4.2.2011 | komentárov: 0

Obrazok Eutanázia, po grécky „ľahká smrť“. V dnešnej dobe často spájaná s výrazom „usmrtenie zo súcitu“. Na rozdiel od umelého prerušenia tehotenstva sa stala stredobodom pozornosti až v nedávnej dobe. Technický pokrok v medicíne a v spôsoboch umelého udržiavania života, nový medicínsky tlak na kvalitu života spojený s narastajúcim dôrazom na autonómiu a práva pacienta vyniesli problém eutanázie do popredia...

Výskum zahŕňajúci ľudské embryá In Vitro (embryá oplodnené v skúmavke)

Žofia Šuleková
 | 29.10.2010 | komentárov: 1891

Ponúkame Vám preklad časti správy vypracovanej Prezidentovou komisiou pre bioetiku, ktorá sa venuje oplodneniu in vitro. Ide o problematiku, ktorá u nás nie je zákonne upravená a taktiež je predmetom odbornej diskusie.

Resuscitácia - Kto má právo na život

Žofia Šuleková
 | 1.7.2010 | komentárov: 11

Obrazok Portál pravo-medicína.sk Vám ponúka ďalšiu zaujímavú prácu. Tentoraz je rozoberaná resusictácia v rôznych situáciách a z rôznych uhlov pohľadu. Určite si prečítajte.