Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Štefan Mesároš


Problémy klinického skúšania liekov na Slovensku

Štefan Mesároš
 | 28.6.2012 | komentárov: 3

Obrazok Aj to na prvý pohľad nemusí byť zrejmé, problémy klinického skúšania liekov sa nedotýkajú len zadávateľov klinického skúšania, ale aj samotného pacienta. V nasledujúcich riadkoch prinášame názor Ing. Bc. Štefana Mesároša, PhD., riaditeľa pre vonkajšie vzťahy Slovenskej asociácie farmaceutických spoločností, ktorý poukazuje na nedostatky právnej regulácie klinického skúšania liekov na Slovensku a jej negatívne dopady.