Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / ŠÚKL


Zabezpečenie označenia vonkajšieho obalu lieku písmom pre nevidiacich (Braillovo písmo)

ŠÚKL
 | 29.5.2011 | komentárov: 646

Obrazok S účinnosťou od 1. júna 2011 má držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku zabezpečiť, aby bol vonkajší obal lieku označený písmom pre nevidiacich (Braillovo písmo) v súlade s § 24 ods. 9. zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov.

Výročná správa ŠÚKL

ŠÚKL
 | 22.4.2011 | komentárov: 1320

Obrazok Dňa 15.apríla 2011 ŠÚKL uverejnil na svojich stránkach Výročnú správu o činnosti štátneho ústavu pre kontrolu liečiv za rok 2010 .