Aktuality | Medicínske právo

Č L Á N K Y / Ľubomír Lukič


Zodpovednosť za škodu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti - základné pojmy

Ľubomír Lukič
 | 14.9.2009 | komentárov: 0

Obrazok Neoddeliteľnou súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky je aj úprava zodpovednosti za protiprávne správanie sa subjektov práva. Ich právna zodpovednosť vzniká ak sa tieto subjekty správajú v rozpore s právami a povinnosťami, ktoré zakotvujú právne predpisy1. Riziko pochybenia zdravotníckeho pracovníka pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je integrálnou, avšak vedome nechcenou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti. Pochybenia môžu mať charakter jednorazového manuálneho zlyhania (napríklad zručnosti operatéra), ale môžu byť aj výsledkom nesprávneho diagnostického alebo terapeutického postupu. Takéto pochybenie môže (ale nevyhnutne nemusí) poškodiť zdravie pacienta2.