UD 2014 v Bratislave pokračuje druhou diskusiou | Medicínske právo
              

Články


UD 2014 v Bratislave pokračuje druhou diskusiou


 | 10.10.2014 | komentárov: 0

Je nám cťou predstaviť Vám hostí, ktorí sa rozhodli prijať naše pozvanie a zúčastnia sa v poradí už druhej diskusie z cyklu UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2014. Tá sa uskutoční už v stredu 15. októbra v priestoroch Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského. Hosťami diskusie nazvanej „Ktorý liek je pre mňa najlepší? Kvalitná zdravotná starostlivosť vs. obmedzenosť zdrojov,“ budú MUDr. Rudolf Zajac – bývalý minister zdravotníctva a PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD. odborná asistentka na Katedre farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského.

Obrazok

Téma: Ktorý liek je pre mňa najlepší? Kvalitná zdravotná starostlivosť vs. obmedzenosť zdrojov

Miesto: Farmaceutická fakulta UK, ul. Odbojárov 10, Bratislava, prednášková miestnosť – 101

Termín: 15. október 2014

Čas: 16:15

O čom budeme hovoriť: Na čo má pacient právo na základe verejného zdravotného poistenia? Ako sa konkrétne lieky a zdravotnícke pomôcky dostávajú pod poistné krytie? Kto rozhoduje o tejto problematike? Môže si pacient „vyberať“? Je pacient spotrebiteľom s právom neobmedzeného výberu lieku a zdravotníckej pomôcky? Aké princípy ovplyvňujú realizáciu práva na kvalitnú zdravotnú starostlivosť?

 

 

Profily diskutérov

 


MUDr. Rudolf Zajac je absolventom lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia v roku 1975 začal pracovať na Urologickom oddelení Fakultnej nemocnice v Bratislave. Neskôr sa venoval invazívnej rádiodiagnostike urologických ochorení a počítačom asistovanej obrazovej analýze digitálnych obrazov. V rokoch 1990 – 2002 pracoval v komerčnej sfére. V roku 2002 sa stal ministrom zdravotníctva a v tejto funkcii pôsobil až do roku 2006. Je členom viacerých odborných spoločností a spoluautorom portálu reformazdravotnictva.sk. V súčasnosti pôsobí v konzultačnej a obchodnej firme Health Direct s.r.o.

 

PharmDr. Tatiana Foltánová, PhD. pôsobí ako odborná asistentka na Katedre farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. K problematike zriedkavých chorôb sa dostala vďaka pôsobeniu v Komisii pre lieky na zriedkavé choroby (COMP) v Európskej liekovej agentúre (EMA). V súčasnosti je členkou Európskeho výboru pre zriedkavé choroby a zároveň je odborným garantom Slovenskej Aliancie pre zriedkavé choroby a podpredsedníčkou správnej rady DebRA SR. Tiež spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva SR. V rámci Pracovnej skupiny pre zriedkavé choroby MZ participovala pri tvorbe Národnej stratégie starostlivosti o pacientov so zriedkavými chorobami (Uznesenie č. 578/2012).

 

 

MUDr. Marian Faktor - pôsobí ako konzultant v spoločnosti Zdravotná poisťovňa Dôvera, a. s. V roku 1996 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2011 ukončil magisterské štúdium na Právnickej fakulte Paneurópskej vysokej školy práva V Bratislave. Má atestáciu zo všeobecnej chirurgie a traumatológie.  V rokoch 1996 až 2010 pôsobil ako lekár na  gynekologicko-pôrodníckom oddelení a oddelení úrazovej chirurgie Nemocnice s poliklinikou v Čadci. Vo funkcii vedúceho služobného úradu a následne vedúceho odboru zdravotnej výchovy Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Čadci bol od roku 2004. V rokoch 2005 – 2007 zastával funkciu riaditeľa krajskej pobočky Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s. a v roku 2007 sa stal riaditeľom krajskej pobočky zdravotnej poisťovne Dôvera, a. s. Od júla 2010 pôsobil ako vedúci služobného úradu na MZ SR. V období od septembra 2010 do apríla 2012 pôsobil ako predseda predstavenstva a generálny riaditeľ VšZP.
Marian Faktor pôsobil aj ako projektový manažér projektu integrácie zdravotných poisťovní Dôvera, a. s. a Apollo, a. s., ďalej ako člen pracovnej skupiny pre zavádzanie manažérskeho informačného systému v ZP Dôvera, a. s., ako člen rady pre kvalitu, riadiaceho orgánu projektu zavedenia systému manažérstva kvality STN EN 9001:2001 vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni a ako posudkový lekár Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci. Je členom Slovenskej lekárskej komory. Od júla 2012 pracuje ako Konzultant pre vzťahy s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti pre zdravotnú poisťovňu Dôvera.

 

 

Zuzana Dančíková sa v Transparency International Slovensko od roku 2012 venuje monitorovaniu transparentnosti v sektore zdravotníctva. Je spoluautorkou portálu lekari.transparency.sk.

(aktualizované 14.10. 2014)
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 4+4 =


-- žiadne príspevky --