BODKA ZA DISKUSIOU UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2014: Pacient a zdravotné poistenie | Medicínske právo
              

Články


BODKA ZA DISKUSIOU UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2014: Pacient a zdravotné poistenie


 | 7.10.2014 | komentárov: 0

Na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave sa 1. októbra 2014 uskutočnila prvá diskusia z cyklu univerzitných dišpút UNIVERSITATIS DISPUTATIONE 2014. Pozvaní hostia diskutovali na tému Pacient a zdravotné poistenie. UD 2014 je projekt univerzitných dišpút, ktorú už tretí rok organizuje Komora pre medicínske právo – MEDIUS, tento ročník prvýkrát aj v Bratislave v spolupráci s odbornými partnermi, ktorými sú Univerzita Komenského v Bratislave a Farmaceutická fakulta UK, ako aj ELSA Bratislava a SLoMSA (Slovenská asociácia študentov medicíny). Nad projektom prevzal záštitu primátor mesta Bratislava – doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. Projekt sa podarilo zorganizovať aj vďaka finančnej podpore GlaxoSmithKline (GSK), poisťovne Dôvera, spoločnosti Phoenix a spoločnosti Medtronic.

Obrazok

Prvá „dišputa“  bola venovaná debate o zdravotnom poistení z pohľadu riaditeľa zdravotnej poisťovne, právnika a farmaceuta. V diskusii vystúpili Ing. Martin Kultan – generálny riaditeľ spoločnosti Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., JUDr. Radek Policar  - právnik, zástupca riaditeľa na Masarykovom onkologickom ústave v Brne a PharmDr. Martin Višňanský, PhD., MBA, MSc. – ktorý vo farmaceutickom priemysle pôsobí už vyše 15 rokov a zároveň vedie kurz Právo a etika pre farmaceutov na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Po zahájení diskusie organizátormi každý z hostí prezentoval svoj príspevok k téme zdravotného poistenia. PharmDr. Martin Višňanský, PhD., MBA, MSc. sa zameral na definovanie trhu zdravotníckych služieb a jeho špecifík, medzi ktoré zaradil vyššie riziko, dôraz na morálku a etiku v rámci tohto segmentu, ako aj silný vplyv štátu. Pokračoval priblížením rôznych modelov zdravotníckych systémov a ich charakteristikou. Napokon naznačil nové výzvy pre celý sektor ako aj legislatívu, ako napríklad nové spôsoby distribúcie liekov (prostredníctvom dronov, pošty...),  nové metódy a technológie (génová terapia, kmeňové bunky alebo personalizovaná medicína) či využitie sociálnych sietí a nových technológií.

Ako druhý vystúpil Ing. Martin Kultan z poisťovne Dôvera. Účastníkom najprv vysvetlil opodstatnenie existencie verejného zdravotného poistenia. Ako dôvody uviedol, jednak individualizovanú spoločnosť, kedy sa o chorých nestará komunita, a to si vyžaduje zabezpečenie siete dostupnej zdravotnej starostlivosti od štátu, tak existenciu extrémne vysokých nákladov na liečbu v individuálnych prípadoch pri niektorých diagnózach (napr. hemofília), čo zas „znemožňuje“ zavedenie systému striktne priamych úhrad.  V sektore zdravotníctva sa tak existenciou verejného zdravotného poistenia vytvárajú vzťahy medzi troma subjektmi – štátom, poistencom a zdravotnou poisťovňou, medzi ktoré sa rozkladá riziko. Úlohou poisťovne je vyberať odvody, zvyšovať poistný kmeň poistencov a uzatváranie dohôd s poskytovateľmi. Napokon dodal, že náš poistný systém poskytuje široké poistné krytie, avšak stráca na zlej logistike pacienta. Rovnako ako jeho predrečník vyzdvihol špecifickosť tohto segmentu.

Vystúpenia hostí uzavrel JUDr. Radek Policar, ktorý do diskusie predložil viacero otázok počnúc tým, ktorý zo zdravotníckych modelov je optimálny, aká je vhodná miera štátnej regulácie, jej dopad na vzťah lekára a pacienta či problematika existencie jednej alebo viacerých zdravotných poisťovní.

V diskusii s publikom sa riešili primárne otázky zabezpečenia efektivity pri nakladaní s prostriedkami zo zdravotného poistenia či vysvetleniu významu DRG systému. ktorý má prispieť k spravodlivejšiemu prerozdeľovaniu peňazí. V tejto súvislosti bola spomenutá aj zastaranosť úhradového systému práve v ambulantnej starostlivosti, ktorý bol zavedený ešte v 90. rokoch, ale aktuálne nemotivuje ambulantných poskytovateľov k efektívnej liečbe. Debatovalo sa aj o možnosti /nemožnosti motivovať obyvateľstvo k starostlivosti o vlastné zdravie, o tom, či to ovplyvňuje aj ten či onen zdravotnícky systém či o odmeňovaní tých poistencov, ktorí do systému prispievajú a zároveň jeho služby využívajú v minimálnom rozsahu.

Ako riešenie bolo naznačené zvýšenie informovanosti pacientov, modernizácia zdravotníctva, menšia štátna regulácia, jasné vymedzenie nároku poistenca na úhradu z verejného zdravotného poistenia, partnerský vzťah jednotlivých aktérov v systéme, odmeňovanie efektívneho prístupu k liečbe pacienta  ako aj zavedenie hodnotenia kvality a motivovaniu ku kvalite.

Všetkým účastníkom a hosťom ďakujeme za účasť a z pozície organizátora sa tešíme, že sa nám aj v Bratislave podarilo vytvoriť priestor pre vysoko odbornú, fundovanú a zároveň verejnosti prístupnú interdisciplinárnu diskusiu o téme, ktorá sa týka nás všetkých. 

 

(aktualizované 28. 10. 2014)
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 8+3 =


-- žiadne príspevky --