Výsledok snemu Slovenskej lekárskej komory | Medicínske právo
              

Články


Výsledok snemu Slovenskej lekárskej komory


 | 6.10.2014 | komentárov: 0

Slovenská lekárska komora (SLK) uverejnila uznesenia prijaté na sneme SLK.

Obrazok

Snem SLK sa konal koncom septembra. Okrem iných záverov schválil aj výšku členských príspevkov a poplatkov na rok 2015. V roku 2015 by tak príspevok pre lekára po skončení LF do 3 rokov praxe mal byť vo výške 24,- eur, vo veku do 30 rokov 70,- eur, vo veku od 30 do 65 rokov 110,- eur, vo veku nad 65 rokov, v prípade materskej dovolenky a nevykonávania povolania lekára na území SR 24,- eur. Splatnosť členských príspevkov je do 28.2. 2015.

Okrem toho vzal snem uznesením na vedomie informáciu o pripravovanom vzniku integrovaného poskytovania zdravotnej starostlivosti. Po zhodnotení dostupných materiálov o integrovanom systéme zdravotnej starostlivosti ho v súčasnej podobe nepovažuje za prospešný pre pacientov. Podľa uznesenia snemu tento systém zníži dostupnosť zdravotnej starostlivosti, obmedzí slobodnú voľbu lekára a vytvára riziko, že cieľom bude iba zmena vlastníckych vzťahov v zdravotníctve.

Snem priznal potrebu legislatívnych zmien, ktoré by zlepšili efektivitu primárnej zdravotnej starostlivosti a starostlivosti o chronicky chorých pacientov. Podľa uznesenia snem neodmieta integrovanú starostlivosť ako takú, ale žiada, aby zmeny boli pripravované v prospech pacienta a za účasti odbornej verejnosti vrátane SLK. Zdôraznil tiež potrebu informovanosti občanov.

Schválené boli tiež zmeny v Štatúte SLK a Smernica o sústavnom vzdelávaní lekárov.

Spracovala: Veronika MIKOVÁ

Zdroj: www.lekom.sk

Obrázok: freedigitalphotos.net
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 5+9 =


-- žiadne príspevky --