Zmena zdravotnej poisťovne len do konca mesiaca! | Medicínske právo
              

Články


Zmena zdravotnej poisťovne len do konca mesiaca!


 | 29.9.2014 | komentárov: 0

Pripomíname, že na zmenu zdravotnej poisťovne ostáva už len pár dní.

Obrazok

 

Čas máte v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) len do 30. septembra. Podľa zákona  je právom poistenca podať prihlášku v zdravotnej poisťovni, ktorú si vybral. Pre zmenu je potrebné podať prihlášku, ktorá musí mať písomnú formu a musí obsahovať zákon ustanovené údaje. Prihlášku možno podať len v jednej zdravotnej poisťovni. Poistenec môže zmeniť príslušnú zdravotnú poisťovňu vždy len k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka, preto ak poistenec podal prihlášku do 30. septembra kalendárneho roka, zdravotná poisťovňa, ktorá prihlášku potvrdila, je jeho príslušnou zdravotnou poisťovňou od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Ak by poistenec podal prihlášku z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni, platí jeho právo späťvzatia prihlášky. Ak nemožno určiť príslušnú zdravotnú poisťovňu poistenca, ktorý podal prihlášku vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni, poistenec je povinný do ôsmich dní od preukázateľného doručenia písomnej žiadosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej úrad) písomne oznámiť úradu, na ktorej podanej prihláške trvá. Ak si poistenec túto povinnosť nesplní, všetky jeho prihlášky sú neplatné.

Spracovala: Veronika MIKOVÁ

Obrázok:freedigitalphotos.net
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 7+9 =


-- žiadne príspevky --