Ministerstvo zdravotníctva navrhuje zmeny v poplatkoch u lekára | Medicínske právo
              

Články


Ministerstvo zdravotníctva navrhuje zmeny v poplatkoch u lekára


 | 19.9.2014 | komentárov: 0

Ministerstvo zdravotníctva predložilo návrh na zmenu zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (ďalej len zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti).

Obrazok

Navrhovanou úpravou by sa súčasťou zdravotného výkonu mali stať aj:

a) objednanie poistenca na vyšetrenie, okrem objednania na prednostné poskytnutie    zdravotnej starostlivosti,
b) vypísanie lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu,
c) vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu,
d) potvrdenie o návšteve lekára.

Ďalšia zmena sa týka úhrady za zdravotnú starostlivosť poskytnutú pri liečbe choroby uvedenej v Zozname prioritných chorôb. Po novele zákona už poskytovateľ túto úhradu nebude môcť požadovať. Zoznam prioritných chorôb je uvedený v prílohe zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti.

Poskytovateľ by podľa zmeneného zákona mohol požadovať úhradu za zdravotnú starostlivosť poskytnutú pri liečbe choroby uvedenej v zozname chorôb, a to len v  rozsahu spoluúčasti poistenca podľa tohto zákona a osobitných predpisov. Zdravotné výkony poskytované pri liečbe choroby uvedenej v zozname chorôb a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pri ktorých môže poskytovateľ požadovať úhradu by mal schvaľovať vyšší územný celok. Zmena zákona tiež zavádza povinnosť poskytovateľa tieto služby a zdravotné výkony uviesť v cenníku zdravotných výkonov s uvedením výšky úhrady.

Zmeny sa týkajú aj prednostných vyšetrení. Poskytovateľ by aj naďalej mohol požadovať  úhradu za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti, ale len v rámci na to vyhradených ordinačných hodín a ak túto zdravotnú starostlivosť poskytne do piatich dní od objednania. Rozsah ordinačných hodín vyhradených na prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti by aj naďalej nesmel presiahnuť jednu štvrtinu jeho ordinačných hodín. Zároveň medzi ordinačnými hodinami vyhradenými na prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti musia byť vyhradené minimálne dve hodiny na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorá nie je prednostným poskytnutím. Ordinačné hodiny vrátane ordinačných hodín vyhradených na prednostné poskytnutie zdravotnej starostlivosti by mal schvaľovať vyšší územný celok.

Poskytovateľ ústavnej starostlivosti by po zmene mohol požadovať úhradu za nadštandardný pobyt v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti, ak poistenec o nadštandardný pobyt písomne požiadal.

Návrh zmien sa týka aj zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti). Tieto zmeny súvisia s vyššie spomenutými zmenami zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti a v ich kontexte zavádzajú nové povinnosti pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Ide o tieto povinnosti:

a) dodržiavať cenník všetkých zdravotných výkonov
b) umiestniť vo vstupných priestoroch alebo v priestoroch čakárne zoznam zdravotných výkonov poskytovaných pri liečbe choroby uvedenej v zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony plne uhrádzajú alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, pri ktorých môže požadovať úhradu schválený samosprávnym krajom a výšku úhrady, ak cenník všetkých zdravotných výkonov nie je umiestnený v týchto priestoroch.

Návrh zákona je aktuálne v štádiu medzirezortného pripomienkového konania.

Spracovala: Veronika MIKOVÁ

Zdroj: https://lt.justice.gov.sk/Default.aspx

Obrázok: freepik.com
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 2+8 =


-- žiadne príspevky --