ESĽP žiada pozastaviť platnosť rozhodnutia o zastavení prísunu výživy a tekutín pacientovi vo vegetatívnom stave | Medicínske právo
              

Články


ESĽP žiada pozastaviť platnosť rozhodnutia o zastavení prísunu výživy a tekutín pacientovi vo vegetatívnom stave


 | 26.8.2014 | komentárov: 0

Európsky súd pre ľudské práva žiada o pozastavenie platnosti rozsudku vydaného Francúzskou Štátnou radou, najvyššou inštanciou správneho súdnictva vo Francúzsku, ktorý povolil zastavenie prísunu výživy a tekutín Vincenta Lamberta.

Obrazok


Žalujúcou stranou sú rodičia Vincenta Lamberta spolu s jednou z jeho sestier a nevlastným bratom.

Vincent Lambert sa stal v roku 2008 obeťou autonehody, pri ktorej utŕžil poranenie mozgu a následne ochrnul. Momentálne sa nachádza vo vegetatívnom stave a nevníma.

Na konci konzultačnej procedúry a podľa zákona Leonetti, ktorý sa vzťahuje na práva chorých a pacientov na konci života, sa dňa 11. januára 2014 ošetrujúci lekár rozhodol, že ukončí umelé vyživovanie a hydratáciu tohto pacienta počínajúc 13. januárom . Dňa 13. januára 2014, žalobcovia podali návrh na predbežné konanie na Okresný súd (prvostupňový súd) provincie Châlons-en-Champagne s tým, aby zakázal zdravotníckemu centru a ošetrujúcemu lekárovi zastavenie podávania parenterálnej výživy pacientovi. Ďalej žiadali, aby súd nariadil jeho okamžitý presun na špecializované zariadenie (areál viacerých zariadení, vrátane domova dôchodcov, hospicu a rehabilitačného centra pre onkologických pacientov) v meste Oberhausbergen. Rozsudok vydaný Okresným súdom 16. januára 2014  pozastavil realizovanie rozhodnutia lekára a odmietol požiadavku rodičov na presun.

Dňa 31. januára 2014 podali manželka Vincenta Lamberta a jedna z jeho  neterí návrh na odvolanie na Francúzsku štátnu radu.

14. februára 2014 vydala Štátna francúzska rada predbežné opatrenie , v ktorom žiadala, aby bola medicínska expertíza zverená kolégiu 3 doktorov.

24. júna 2014 rozhodla Francúzska štátna rada, po skončení expertízy a jej následných výsledkoch, že rozhodnutie lekára ošetrujúceho Vincenta Lamberta bolo zákonné.

23. júna 2014 sa rodina obrátila na Európsky súd pre ľudské práva s článkom 39 predpisu vydaného ESĽP a žiadala zrušenie súhlasu štátnej rady s odpojením pacienta, ktorého platnosť mala začať 24. júna, ďalej žiadali buď umožnenie presunu pacienta na jednotku starostlivosti v Oberhausbergene, alebo znemožnenie jeho odvozu z územia Francúzska.

24. júna 2014 sa senát ESĽP, ktorému bol prípad zverený, po oboznámení s rozsudkom, rozhodol obrátiť na francúzsku vládu s aplikovaním článku 39 predpisu ESĽP, v záujme strán a priebehu následného konania, aby pozastavila účinnosť rozsudku vydaného Francúzskou štátnou radou počas trvania konania pred súdom. Senát upresnil znenie dočasného opatrenia tak, že p. Vincent Lambert nebude presunutý za účelom prerušenia výživy a hydratácie.

Senát ESĽP taktiež rozhodol, že návrh bude posudzovaný prioritne, v čo najkratšom čase. Zostáva však na súde, aby prešetril prijateľnosť a odôvodnenosť návrhu.Spracovala: Zuzana TENCEROVÁ


Zdroj: hudoc.echr.coe.int

Obrázok: freedigitalphotos.net

 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 2+4 =


-- žiadne príspevky --