POĽSKO: Obnovenie diskusií o výhrade svedomia zdravotníckych pracovníkov | Medicínske právo
              

Články


POĽSKO: Obnovenie diskusií o výhrade svedomia zdravotníckych pracovníkov


 | 15.8.2014 | komentárov: 0

Odmietnutie účasti na určitých medicínskych úkonoch na základe náboženskej viery alebo morálneho presvedčenia, je v Poľsku ústavne chránené právo a bolo schválené aj na Parlamentnom zhromaždení Rady Európy v roku 2010. Na základe poľského práva, akýkoľvek lekár môže využiť výhradu svedomia, na základe ktorej žiaden lekár nie je povinný vykonať alebo zúčastňovať sa na potrate. Výhradu svedomia použil aj riaditeľ Varšavskej nemocnice ako dôvod pre odmietnutie výkonu potratu v jeho nemocnici, avšak jeho konanie malo za následok jeho výpoveď z postu riaditeľa. Táto udalosť začala v poctivo katolíckom Poľsku novú debatu v dlhotrvajúcej vojne prebiehajúcej medzi konzervatívcami a liberálmi o potratoch, homosexualite, antikoncepcii a in vitro oplodnení, ktoré sú podľa cirkvi neprípustné.

Obrazok

Pacientka v Poľsku sa po štyroch spontánnych potratoch rozhodla pre podstúpenie umelého oplodnenia in vitro (oplodnenie, ktoré sa vykonáva mimo tela matky, v skúmavke), ktoré bolo úspešné a pacientka po piatykrát otehotnela. Vzhľadom na to, že kliniky asistovanej reprodukcie v Poľsku zriedkavo poskytujú starostlivosť v tehotenstve, pacientke bola odporučená starostlivosť vo Varšavskej nemocnici svätej rodiny (Warsaw´s Holy Family Hospital), konkrétne u Dr. Macieja Gawlaka. V 21. týždni tehotenstva sa pri vykonávaní vyšetrení ukázali abnormality plodu, na základe čoho Dr. Gawlak vysvetlil matke poľský zákon o potratoch z roku 1993 (Act on Family-Planning, Human Embryo Protection and Conditions of Legal Pregnancy Termination), na základe ktorého má tehotná právo požiadať o potrat v troch prípadoch - ak by tehotenstvom mohlo byť ohrozený zdravie alebo život matky, ak má plod na základe tehotenských vyšetrení vážne zdravotné poškodenie alebo vážnu neliečiteľnú chorobu alebo ak je tehotenstvo ženy dôsledkom znásilnenia.

Tehotná pacientka následne požiadala profesora Bogdana Chazana, riaditeľa Nemocnice svätej rodiny, o vykonanie potratu, a to z dôvodu, že jej nenarodenému dieťaťu boli diagnostikované vážne zdravotné problémy. Profesor Chazan poslal žene list s odpoveďou, v ktorej s vykonaním potratu v jeho nemocnici nesúhlasil, a to z dôvodu výhrady svedomia a v liste ďalej ponúkol žene starostlivosť pred, počas aj po pôrode a poskytol jej adresu hospicu, kde bude dieťaťu po narodení poskytnutá paliatívna starostlivosť, teda starostlivosť, ktorá zlepšuje kvalitu života pacientov, lieči bolesť a iné problémy a tým zmierňuje utrpenie.

Dr. Gawlak odkázal tehotnú pacientku na inú nemocnicu - Bielański, ktorá je známa vykonávaním potratov. Tá sa však vyjadrila, žena potrat je neskoro, pretože žena bola už v 25. týždni tehotenstva. Na základe poľského potratového zákona možno potraty vykonávať až do okamihu životaschopnosti plodu, teda do okamihu kedy by bol plod schopný života samostatne, aj mimo organizmu matky, avšak v zákone nie je ustanovená presná hranica, v ktorom dieťa túto životaschopnosť dosiahne. Podľa noriem WHO, táto životaschopnosť plodu začína koncom 22. týždňa tehotenstva a podľa tohto sa lekári pri vykonávaní potratov riadia. Niektorí lekári sú však toho názoru, že toto ustanovenie je v poľskom práve šedá zóna, keďže dieťa s vrodenými chybami môže, ale nemusí byť v 24. týždni tehotenstva ešte životaschopné.

Dieťa sa nakoniec narodilo s deformáciou tváre a s mozgom, ktorý nebol životaschopný a ďalej sa zmenšoval, teda sa dieťa narodilo v stave, ktorý by podľa lekára mohol spôsobiť smrť dieťaťa do jedného alebo dvoch mesiacov. Predpovede lekára sa vyplnili a dieťa žilo len niekoľko dní.

Avšak kancelária primátorky Varšavy nariadila vyšetrovanie riaditeľa nemocnice z dôvodu, že poľské právo síce dáva lekárom určitý priestor odmietnuť vykonanie potratu z dôvodu výhrady svedomia, ale zároveň musia žene pomôcť nájsť alebo odporučiť iné možnosti, kde by tento potrat vykonať mohli. Vyšetrovanie vykonané na základe pokynu kancelárie primátorky Varšavy dokonca preukázalo, že profesor Chazan nepoužil výhradu svedomia správne, účelne prehliadol pravidlo, na základe ktorého bol povinný informovať pacienta o tom, že vykonanie potratu po 24. týždni tehotenstva je nezákonné a nariadil nepotrebné testy, ktoré spôsobili, že táto lehota bola prekročená, a teda potrat už nemohol byť vykonaný. Varšavskí inšpektori takisto zistili chyby a nedostatky vo vnútornej dokumentácii nemocnice a v pacientskych záznamoch. Správa inšpektorov bude predložená prokuratúre na vyšetrenie obvinenia nemocnice z vystavenia pacienta priamemu ohrozenia života alebo vážneho ublíženia na zdraví.

Následne primátorka hlavného mesta, Hanna Gronkiewicz-Waltz, pristúpila na základe výsledkov vyšetrovania ako oprávnená osoba k prepusteniu profesora Chazana z postu riaditeľa nemocnice, ktoré odôvodnila tým, že profesor nemal právo odmietnuť výkon potratu v mene celej nemocnice, a zároveň neinformoval ženu o iných miestach, kde by tento potrat mohol byť vykonaný, čo je zákonnou podmienkou toho, kedy lekár môže odmietnuť vykonanie potratu. Zároveň nemocnica dostala finančnú pokutu 70 000 zlotých.

Profesor Chazan nepopiera, že odmietol vykonávať potraty, ale spochybňuje závery vyšetrovania. Jeho právnik tvrdí, že sa proti prepusteniu z nemocnice môže odvolať. Profesor Chazan je jedným z vyše 3000 lekárov a študentov medicíny, ktorí podpísali Deklaráciu viery (Declaration of faith), ktorá potvrdzuje tvrdenie katolíckej cirkvi, že ľudský život je posvätný už od momentu počatia. Profesor sa stal hrdinom pre tých, ktorí tvrdia, že obhajuje tradičné hodnoty, ktoré sú v dnešnom svete narušené.

Zároveň ale rozhneval liberálov, ktorí tvrdia, že prvou povinnosťou lekára je starostlivosť o pacienta a rešpektovanie jeho práv a rozhodnutí, a nie učenie cirkvi. Profesor v rozhovore pre razem.tv a konzervatívny spravodajský portál uviedol, že rozhodnutie primátorky o jeho prepustení je štartom útoku na svedomie lekárov a ľudí pracujúcich na manažérskych pozíciách v oblasti zdravotníctva, je to popieranie ich svedomia. V inom rozhovore ďalej k svojej výpovedi z nemocnice uviedol: „Tento trest bol bolestivý a nespravodlivý. Počas môjho funkčného obdobia na pozícii riaditeľa sa nemocnica rozvinula, rozšírila, zmodernizovala a vzťahy lekár-pacient sa zlepšili. Nemocnica sa stala populárnou v celej Varšave. Konkrétne tejto žene, odmietli vykonať potrat aj v  dvoch ďalších nemocniciach, jedna z nich dokonca skôr ako tá naša, avšak žiadna z nich to neurobila tak okázalo ako ja, teda písomne a bez priameho odkazu na inú nemocnicu, resp. lekára, ktorý by potrat vykonať mohol.“ Prof. Chazan taktiež nesúhlasí s tým, že prekročil dobu, po ktorej už nie je možné potrat vykonať, pretože, podľa jeho slov, nie je potrat po tejto dobe ilegálny.

Názor a rozhodnutie profesora Chazana podporuje aj Kardinál Kazimierz Nycz, katolícky varšavský arcibiskup, ktorý vyhlásil, že jeho prepustenie je nebezpečný precedens porušujúci práva, nielen katolíkov, ale všetkých ľudí. Naopak, profesor Romuald Debski, ktorý je lekárom v Bielanskej nemocnici, kde sa dieťa narodilo: „Princípom, ktorým sa riadia lekári, by mala byť Hippokratova prísaha, nie ich viera. Ak by prof. Chazan videl život, ktorý zachránil, mal by iný prístup.“

Právna organizácia Ordo iuris poukázala na to, že ustanovenie poľského zákona o povinnosti lekára, aby pri odmietnutí vykonania potratu uviedol iného lekára, ktorý bude ochotný vykonať potrat, je protiústavné z dôvodu, že to popiera zmysel výhrady svedomia, pretože núti lekárov nepriamo sa podieľať na potrate.

Právnik a profesor Ireneusz Woloszcuk potvrdil, že Chazan neporušil žiadne právo a nazval útoky na jeho osobu a finančnú pokutu ako škandalózne. „Zdá sa, že Chazan sa stal obeťou tých, ktorí  by radi predložili Poľský potratový zákon na Európsky súd pre ľudské práva. Profesor Chazan je veľmi dobre známa osoba, ktorá zastáva právo na život a žiadna poľská žena by k nemu nešla  žiadať o potrat, ak by jej to neodporučil niekto, kto sa tohto doktora snaží zdiskreditovať.“

 

Spracovala: Anna PEKAROVIČOVÁ

 

Zdroje:

- http://www.irishtimes.com/news/world/europe/polish-doctor-fired-for-refusing-to-allow-woman-have-abortion-1.1861745

- http://www.lifenews.sk/node/7107/

- http://www.lifesitenews.com/news/leading-polish-pro-life-ob-gyn-sacked-fined-for-refusing-abortion-says-it-w

- http://www.lifesitenews.com/news/polish-conscience-tested-the-case-of-professor-chazan

- http://www.federa.org.pl/reproductive-rights-and-health/abortion-law

 

Obrázok: freedigitalphotos.net




 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 4+1 =


-- žiadne príspevky --