Rozpor znaleckých posudkov | Medicínske právo
              

Články


Rozpor znaleckých posudkov


 | 11.8.2014 | komentárov: 0

V sekcii slovenská a česká judikatúra neprehliadnite rozhodnutie Nejvyššího soudu České republiky týkajúce sa rozporu vo vypracovaných znaleckých posudkov (sp. zn. 30 Cdo 3631/2011).


Žalobkyňa R.A sa rozhodla žalovať zdravotnícke zariadenie, v ktorom porodila svoju dcéru. Dôvodom takéhoto  jej konania boli ochorenia diagnostikovanej jej dcére po pôrode. Keďže tehotenstvo prebiehalo bez problémov, príčinou jej ochorení bol nesprávny postup zdravotníckych pracovníkov v súvislosti s pôrodom. Žalobkyňa  podaním žaloby, ktorou sa domáhala ochrany osobnosti, požadovala zaplatenie finančnej čiastky. Svoj nárok odôvodnila porušením jej práva na rodinný život a zásahom do jej psychickej integrity, ktoré boli spôsobené zdravotným stavom jej dcéry.

V konaní pred prvostupňovým súdom bolo vypracovaných niekoľko znaleckých posudkov. Podľa prvého bol postup zdravotníckeho zariadenia a jeho pracovníkov  lege artis. Znalecký posudok, ktorý bol následne vypracovaný, považoval predchádzajúci posudok za zavádzajúci. Revízny znalecký posudok konštatoval ako príčinu zdravotného stavu dcéry žalobkyne komplikácie, ktoré nastali pri pôrode. Zároveň poukázal na nedostatky vo vedení zdravotnej dokumentácie. Prvostupňový súd vyhovel žalobe a uviedol, že žalovaná strana sa „nemůže zprostit své odpovědnosti na základě toho, že nedostatečně vedla zdravotnickou dokumentaci.“

Druhostupňový súd, rozhodujúci o odvolaní neúspešného zdravotníckeho zariadenia, zamietol prvostupňové rozhodnutie. Podľa jeho právneho názoru „se žalované podařilo prokázat, že nepostupovala protiprávně a že tedy její postup nebyl non lege artis. Ostatně i úplná absence jakékoliv dokumentace není sama o sobě schopna vyloučit, že postup lékaře byl lege artis, může jen znemožnit lékaři, aby to, že postupoval lege artis, dokázal. V daném případě však nedostatky ve vedení zdravotnické dokumentace nebyly takové, aby tento důkaz znemožnily.“

Žalobkyňa sa rozhodla v tejto pre ňu nepriaznivej situácii, podať dovolanie Najvyššiemu súdu z dôvodu nesprávneho právneho posúdenia veci odvolacím súdom. Najvyšší súd konštatoval existenciu medzery v právnom poriadku, ktorá by upravovala postup v prípade nedostatkov vo vedení zdravotnej dokumentácie.

V otázke existujúcich rozporov medzi vypracovanými znaleckými posudkami Najvyšší súd uviedol: „Za této situace, kdy má soud dva znalecké posudky, kdy jeden z nich je tzv. revizní znalecký posudek, měl by soud primárně vycházet z revizního znaleckého posudku, který byl vypracován za účelem odstranění rozporů a nejasností v původním znaleckém posudku odborným znaleckým ústavem.“ Ak by bol revízny posudok v rozpore s ostatnými dôkazmi alebo by bol nepresvedčivý „musí ich zhodnotiť v tom zmysle, ktorý z nich a z akých dôvodov vezme za podklad svojho rozhodnutia a z akých dôvodov nevychádza zo záveru druhého znaleckého posudku.” Keďže odvolací súd takto nepostupoval a svoje rozhodnutie odôvodil navzájom si odporujúcimi znaleckými posudkami, vychádza „rozhodnutí odvolacího soudu ze zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném dokazování, když soud vycházel z důkazů, ve kterých je logický rozpor.“

Na základe predložených dôkazov Najvyšší súd zrušil rozhodnutie odvolacieho súdu a vrátil mu vec na ďalšie konanie.

Spracovala: Ľudmila MOĽOVÁ

Rozhodnutie nájdete TU
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 5+9 =


-- žiadne príspevky --