Dohovor Rady Európy na boj proti nezákonnému obchodovaniu s ľudskými orgánmi | Medicínske právo
              

Články


Dohovor Rady Európy na boj proti nezákonnému obchodovaniu s ľudskými orgánmi


 | 5.8.2014 | komentárov: 0

Obchodovanie s ľudskými orgánmi je zrejme najnenápadnejšou a zároveň aj najviac tolerovanou formou obchodovania s ľuďmi. Je to však medzinárodný problém s nadnárodným rozmerom, v ktorom sa prelína svet organizovaného zločinu, chudobných darcov orgánov a chorých príjemcov orgánov.

Obrazok

Obchodovanie s orgánmi sa vyskytuje v troch hlavných kategóriách. Po prvé, vyskytujú sa prípady, kedy obchodníci nútia alebo klamú obete, aby sa vzdali svojich orgánov, a to bez akejkoľvek kompenzácie. Po druhé, existujú prípady kedy obete formálne alebo neformálne súhlasia s predajom orgánu, ale za tento predaj im obchodníci nezaplatia, alebo im zaplatia menej ako bola dohodnutá cena. Po tretie, existujú aj zraniteľné osoby, ktorým obchodníci nahovoria, že majú nejakú chorobu, ktorú v skutočnosti nemusia mať, a potom je im orgán odstránený bez ich vedomia. Tieto zraniteľné osoby sú najmä migranti, bezdomovci, ľudia ktorí nemajú takmer žiadne alebo len minimálne vzdelanie a pod. Orgány, s ktorými sa najbežnejšie obchoduje, sú obličky a pečeň, ale obchoduje sa aj s ktorýmkoľvek iným orgánom, ktorý sa môže odobrať z tela a môže byť ďalej použitý.

V spoločnej štúdii Rady Európy a OSN z roku 2009 zameranej na obchodovanie s ľudskými orgánmi, tkanivami a bunkami a obchodovanie s ľuďmi na účely odberu orgánov z roku 2009 sa ukázalo, že toto nezákonné obchodovanie je problémom globálnych rozmerov, ktoré porušuje základné ľudské práva a predstavuje priamu hrozbu pre individuálne verejné zdravie. Na základe tejto štúdie, Výbor ministrov Rady Európy prijal medzinárodný dohovor, ktorý ustanovuje obchodovanie s ľudskými orgánmi určenými na transplantáciu za trestný čin.

Rada Európy pracovala na boji proti nezákonnému obchodovaniu s orgánmi už mnoho rokov, najmä Parlamentné zhromaždenie bolo úzko zapojené do procesu, ktorý viedol k vypracovaniu návrhu Dohovoru na boj proti nezákonnému obchodovaniu s ľudskými orgánmi (Convention to combat trafficking in human organs). Cieľom Dohovoru je  najmä chrániť obete a uľahčiť spoluprácu na národnej aj medzinárodnej úrovni za účelom účinnejšieho stíhania osôb zodpovedných z nekalého obchodovania.

Dohovor vyzýva vlády, aby nezákonné odoberanie ľudských orgánov od živých alebo mŕtvych darcov ustanovili za trestný čin za takýchto podmienok:

-    pokiaľ sa odstránenie vykonáva bez slobodného, informovaného a špecifického súhlasu darcu, okrem prípadu odstránenia orgánu mŕtvemu darcovi bez súhlasu, avšak takéto odstránenie je vykonané oprávnene na základe vnútroštátneho práva,
-    pokiaľ za odstránenie orgánov od živého darcu obdrží darca alebo tretia strana finančné alebo porovnateľné plnenie,
-    pokiaľ za odstránenie orgánov od mŕtveho darcu obdrží tretia strana finančné alebo porovnateľné plnenie.

Dohovor taktiež obsahuje ochranné opatrenia na odškodnenie pre obete a takisto aj ochranné opatrenia zabezpečujúce transparentnosť a rovnaký (rovný) prístup k transplantačným službám.

Keďže nezákonné obchodovanie s ľudskými orgánmi je celosvetový fenomén, Dohovor bude otvorený na podpis a ratifikáciu, nielen členským, ale aj nečlenským štátom Rady Európy.


Spracovala: Anna PEKAROVIČOVÁ

Zdroje:
 
-    http://www.neurope.eu/article/council-europe-convention-combat-trafficking-human-organs
-    http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=20229&lang=en
-    http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdpc/pc_to_en.asp
-    http://grojil.org/03-AronowitzIsitman.pdf
-    http://www.ungift.org/knowledgehub/en/about/trafficking-for-organ-trade.html


Obrázok: freedigitalphotos.net
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 9+8 =


-- žiadne príspevky --