Nová vyhláška Ministerstva zdravotníctva | Medicínske právo
              

Články


Nová vyhláška Ministerstva zdravotníctva


 | 31.7.2014 | komentárov: 0

Ministerstvo zdravotníctva vydalo vyhlášku, ktorou sa ustanovuje rozsah odbornej prípravy, rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti, podrobnosti o skúške pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, obsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy.

Obrazok

Vyhláška v prílohe obsahuje podrobný rozsah odbornej prípravy a rozsah požadovaných vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti a rozsah aktualizačnej odbornej prípravy.

Okrem toho vyhláška upravuje aj zloženie komisie pre preskúšanie odbornej spôsobilosti, spôsob jej kreovania a hlasovania a tiež spôsob hodnotenia žiadateľov o preskúšanie.

Podľa vyhlášky skúšku tvorí písomná a ústna časť, pričom predpokladom na vykonanie ústnej časti skúšky je úspešné vykonanie písomnej časti skúšky. Každú časť skúšky komisia hodnotí samostatne hodnotením "vyhovel" alebo "nevyhovel". Žiadateľ úspešne vykonal skúšku, ak vyhovel v obidvoch častiach skúšky. Priebeh skúšky a kritéria jej hodnotenia upravuje skúšobný poriadok komisie, ktorého vzor je uverejnený na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva.

Žiadateľ, ktorý skúšku nevykonal úspešne, môže požiadať o vykonanie opravnej skúšky.

Znenie vyhlášky bolo už odoslané na uverejnenie v Zbierke zákonov. Účinnosť by mala nadobudnúť 1. augusta 2014.

Spracovala: Veronika MIKOVÁ


Zdroj: www.jaspi.justice.gov.sk

Obrázok: www.freedigitalphotos.net
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 6+10 =


-- žiadne príspevky --