Britský najvyšší súd zamietol vyhlásiť asistovanú samovraždu za ľudské právo | Medicínske právo
              

Články


Britský najvyšší súd zamietol vyhlásiť asistovanú samovraždu za ľudské právo


 | 28.7.2014 | komentárov: 0

Až do roku 1961 bola v Anglicku a Walese samovražda považovaná za trestný čin a podporovanie alebo pomáhanie k spáchaniu samovraždy, bolo taktiež trestné. V súlade s čl. 1 zákona o samovražde z roku 1961 (Suicide Act 1961) samovražda prestala byť trestným činom. Avšak, čl. 2 zákona ustanovuje, že podporovanie alebo pomáhanie k spáchaniu samovraždy zostáva trestným činom, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody až na 14 rokov, ale nemôže byť stíhaný bez súhlasu riaditeľa štátneho zastupiteľstva (Director of Public Prosecutions).

Obrazok

Ako sme Vás už informovali, britskí občania, pán Nicklinson a pán Lamb, sa na súde domáhali uznania toho, že právo v Anglicku a Walese by malo dovoľovať pomáhať iným osobám s ukončením ich života. Britské súdy však toto právo nepotvrdili, a preto rodina pána Nicklinsona (ktorý zomrel v priebehu konania) a pán Lamb podali odvolanie na britský Najvyšší súd a k tomuto konaniu sa pripojil aj pán Martin. Všetci traja odvolatelia trpeli trvalým a ťažkým telesným postihnutím a priali si zomrieť v tom čase, aký si sami zvolia, avšak neboli fyzicky schopní ukončiť svoj život bez pomoci inej osoby.

V odvolaní žiadali, aby súd rozhodol, že súčasná právna úprava asistovanej samovraždy je v rozpore s článkom 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach (ďalej len EDĽP) – právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života. Odvolania stavali na predchádzajúcich rozhodnutiach Európskeho súdu pre ľudské práva, v ktorých súd konštatoval, že voľba ukončiť život niekoho iného za účelom zabránenia poníženiu a utrpeniu tejto osoby, spadá pod článok 8 EDĽP a vzhľadom na to, akýkoľvek zásah do tohto práva musí byť nevyhnutný, primeraný a v súlade so zákonom, ktorý je dostatočne jasný a predvídateľný.

Najvyšší súd zamietol tieto odvolania, čím zároveň zamietol vyhlásiť  asistovanú samovraždu za ľudské právo. V rozhodnutí zároveň uviedol, že má právomoc urobiť požadované vyhlásenie o nezlučiteľnosti zákona o samovražde s EDĽP, ale napriek tomu je vhodnejšie aby takéto vyhlásenie urobil Britský parlament a zároveň mu dáva  príležitosť na to, aby zvážil zmenu zákona, ktorý by povoľoval osobám v tomto prípade (odvolateľom) a iným osobám ako oni, ukončiť svoj život. Najvyšší súd dal teda jasne najavo, že očakáva od parlamentu prehodnotenie legislatívy, a to v blízkej budúcnosti a pokiaľ tak neurobí, súdy sú oprávnené vydať rozhodnutie o tom, že zákon o samovražde (Suicide Act 1961) nie je v súlade s čl. 8 EDĽP.

Lord Neuberger, predseda najvyššieho súdu, vo svojom rozsudku uviedol: „Aj napriek argumentom a dôkazom, ktoré boli predložené súdu, existuje príliš veľa nejasností na to, aby mohlo byť vydané rozhodnutie odôvodňujúcich vyhlásenie o nezlučiteľností“. Avšak Neuberger zároveň varuje, že ak parlament nedokáže posúdiť vec v blízkej budúcnosti, je tu reálna vyhliadka úspechu ďalšieho odvolania. „Je to veľmi pozitívny krok“, hovorí Jane Nicklinson.

Doktor Andrew Ferguson, z aliancie Care not Killing (starostlivosť, nie zabíjanie), ktorá je spojením viacerých organizácií, ktoré sú proti zlegalizovaniu eutanázie a asistovanej samovraždy, toto rozhodnutie privítal. „Zákony v Anglicku a Walese zostávajú nezmenené, pričom súd si uvedomuje, že existujú zákony chrániace zraniteľných a starších ľudí a takisto aj ľudí so zdravotným postihnutím. Toto je dôvod prečo parlament prehodnotil a opakovane hlasoval proti zmene zákona v posledných rokoch.“.

Teda aj napriek tomu, že odvolatelia „spor prehrali“, rozhodnutie súdu je pozitívnym krokom pre celú legislatívu Anglicka a Walesu, je to prvý krok na zmenu právneho stavu týkajúceho sa asistovanej samovraždy. O zákone o asistovanej samovražde (Assisted Dying Bill) už diskutovali v Snemovni Lordov, pričom sa zapojil rekordný počet Lordov (130) a debata trvala 10 hodín. Po absolvovaní druhého čítania, zákon prejde do parlamentného výboru, ktorý ho bude podrobne skúmať a navrhne znenie novely zákona.

Spracovala: Anna PEKAROVIČOVÁ

Zdroje:


-    http://www.bioedge.org/index.php/bioethics/bioethics_article/11032
-    http://www.halsburyslawexchange.co.uk/assisted-suicide-are-changes-on-the-horizon/
-    http://ukhumanrightsblog.com/2014/06/25/supreme-court-rejects-right-to-die-appeals/
-    http://www.bioedge.org/index.php/bioethics/bioethics_article/11072

Obrázok:
-    http://www.freedigitalphotos.net
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 10+7 =


-- žiadne príspevky --