Zmena zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu zdravotného postihnutia | Medicínske právo
              

Články


Zmena zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu zdravotného postihnutia


 | 25.7.2014 | komentárov: 0

Skupina poslancov NRSR predložila návrh na zmenu zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“). Cieľom zmeny je reagovať na problémy, ktoré vyplývajú z toho, že v súčasnosti sa odmeny, ktoré dostávajú zdravotne postihnutí športovci za dosiahnuté športové výsledky na paralympijských a deaflympijských hrách, považujú za príjem na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu.

Obrazok

Dôsledkom toho sa často stávalo, že výška ich príspevku na kompenzáciu sa znižovala, alebo tento príspevok ani nebol priznaný, vzhľadom na výšku príjmu. Štát tak na jednej strane odmenil športovcov za reprezentáciu SR a vytváranie dobrého mena SR na druhej strane ich týmto spôsobom „obral“ o možnosť získať príspevok na kompenzáciu, na ktorý sú z hľadiska svojho ťažkého zdravotného postihnutia športovci odkázaní. Prijatím legislatívnej zmeny zákona by sa ich odmeny za dosiahnuté športové výsledky na paralympijských a deaflympijských hrách nepovažovali za príjem na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu.

Podľa dôvodovej správy sa zmena podstatným spôsobom nedotkne štátneho rozpočtu, keďže sa týka len malého počtu subjektov.

Na účely peňažných príspevkov na kompenzáciu sa zisťuje príjem ako mesačný priemerný príjem za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom fyzická osoba požiadala o peňažný príspevok na kompenzáciu. Takto zistený príjem sa prehodnocuje pri opakovaných peňažných príspevkoch vždy v júli bežného roka, pričom príjem sa prehodnocuje za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa prehodnocovanie vykonáva. Logicky sa teda prvýkrát uplatní navrhované ustanovenie zákona až v roku 2015. Aj z tohto dôvodu je navrhovaná účinnosť zmeny na 1.január 2015.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny odporučilo vláde Slovenskej republiky vysloviť s návrhom skupiny poslancov súhlas.Spracovala: Veronika MIKOVÁ


Zdroj:

Dôvodová správa k návrhu zákona, dostupné na http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_mini_fr0.htm
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 9+8 =


-- žiadne príspevky --