Veľká Británia pripravuje zmeny podmienok asistovanej samovraždy | Medicínske právo
              

Články


Veľká Británia pripravuje zmeny podmienok asistovanej samovraždy


 | 22.7.2014 | komentárov: 0

Vo Veľkej Británii sa diskutuje o navrhovanej právnej úprave, ktorá by umožnila lekárom predpísať smrteľnú dávku lieku nevyliečiteľne chorým pacientom, ktorým ostáva menej ako šesť mesiacov života.

Obrazok

Prvé čítanie sa uskutočnilo 15. mája 2014. Táto fáza je formalitou, ktorá signalizuje začiatok schvaľovacieho procesu návrhu zákona. Druhé čítanie- všeobecná diskusia o všetkých aspektoch návrhu zákona je naplánovaná na mesiac júl 2014.

Návrh zákona definuje základné pojmy ako aj kritéria, po splnení ktorých by mohla byť poskytnutá pomoc nevyliečiteľne chorým pacientom, ktorí sa rozhodnú ukončiť svoj život.

Asistovanú samovraždu by tak mohla, za určitých podmienok, legálne podstúpiť osoba, ktorá je nevyliečiteľne chorá, má jasný a definitívny úmysel, ktorý vyjadrí v písomnom vyhlásení, pričom v deň vyhlásenia je vo veku minimálne 18 rokov a má obvyklý pobyt v Anglicku a Walese po dobu nie kratšiu ako jeden rok.

Na účely zákona je nevyliečiteľne chorá osoba, ktorej bolo diagnostikované progresívne ochorenie, ktorého priebeh nie je možné zvrátiť a v dôsledku tejto smrteľnej choroby je dôvodné predpokladať, že zomrie do šiestich mesiacov.
V zmysle návrhu zákona ďalšou podmienkou asistovanej samovraždy je vyhlásenie ošetrujúceho lekára a nezávislého lekára, že pacient je nevyliečiteľne chorý, je schopný rozhodnúť sa ukončiť svoj život a jeho úmysel musí byť jasný a definitívny, pričom pacient sa musí rozhodnúť dobrovoľne na základe dostatočných informácii a bez nátlaku, či donútenia.

Taktiež je potrebné vyhlásenie pacienta, ktoré podpisom potvrdí svedok. Pacient môže svoje vyhlásenie kedykoľvek odvolať, pričom je postačujúca ústna forma prejavu.

Následne po vyhlásení oboch lekárov môže ošetrujúci lekár predpísať liek spôsobujúci smrť, ktorý bude možné užiť až po uplynutí „ochrannej doby“, ktorá je 14 dní alebo 6 dní, ak je prognóza úmrtia menej ako jeden mesiac. Táto doba slúži na akési racionálne zváženie zo strany pacienta a na predchádzanie unáhleným rozhodnutiam.

Je potrebné uviesť, že návrh zákona sa nevzťahuje na osoby so zdravotným postihnutím, ktorí nie sú nevyliečiteľne chorí, ľudí, ktorí síce trpia nevyliečiteľnou chorobou, ale nie sú psychicky spôsobilí a deti.

Prieskum verejnej mienky uskutočnený v máji tohto roku, ukázal, že 73% dospelých osôb v Anglicku a Walese podporuje zmenu legislatívy, 13 % respondentov vyjadrilo názor, že návrh zákona by nemal prejsť a 13 % sa nevedelo k tejto téme vyjadriť.

Jeden z popredných svetových lekárskych časopisov podporil legalizáciu asistovanej samovraždy. Redakčný tím z BMJ (predtým British Medical Journal) sa v editoriále vyjadril: „ Dúfame, že naši nesmelí zákonodarcovia budú reagovať na výzvy. Svoje argumenty zakladajú na zásade autonómie jednotlivca. Ľudia by mali mať možnosť výberu nad svojim životom, ktorá by mala zahŕňať aj ako a kedy umrieť v prípadoch, keď sa koniec ich života bezprostredne blíži. V nedávnych desaťročiach rešpekt k autonómii sa ukázal ako hlavný princíp v lekárskej etike a podporuje vývoj v oblasti informovaného súhlasu, dôvernosti pacienta.“

Popredný vedec Stephen Hawking sa pre BBC vyjadril, že je diskrimináciou zdravotne postihnutých ľudí, ak im je odopreté právo rozhodnúť sa podstúpiť asistovanú samovraždu.

Keďže asistovaná samovražda je citlivou témou, ktorá v sebe zahŕňa etický, právny, morálny, filozofický a v nie poslednom rade teologický aspekt. Je mnoho zástancov súčasnej legislatívy, na základe ktorej je pomoc alebo podpora pri samovražde alebo pokuse o samovraždu v Anglicku a Walese nezákonná v zmysle Suicide Act z roku 1961, pričom osobe hrozí až 14 rokov väzenia. Pokus o samovraždu nie je sám o sebe trestný. Zákon je takmer totožný v Severnom Írsku. V Škótsku neexistuje žiaden osobitný predpis o asistovanej samovražde, teda teoreticky by osoby v takýchto prípadoch mohli byť stíhané podľa právnych predpisov upravujúcich vraždu.

Na druhej strane sú aj odporcovia takejto úpravy, ako napríklad Kevin Yuill, profesor histórie a autor diela „Assisted Suicide: The Liberal, Humanist Case Against Legalization“ Ten argumentuje tým, že „Asistovaná samovražda je morálnym problémom, ktorý  nezávisí od prieskumu verejnej mienky. Veľká Británia zrušila trest smrti v roku 1998 po zistení, že to nie je prospešné pre spoločnosť ani pri zohľadnení najlepších dôvodov pre štát. Spomínaný zákon o asistovanej samovražde sa tak opäť stane trestom smrti pre tých, ktorí si myslia,  že sa im neoplatí žiť.“

Svoje obavy vyjadril aj premiér David Cameron,  ktorý pre BBC povedal: „ ľudia môžu byť tlačení do vecí, ktoré v skutočnosti nechcú“. Anglikánska cirkev vyzýva na prešetrenie záležitosti.

Spracovala: Katarína TOMKOVÁ

Zdroje:

- http://www.bbc.com/news/uk-28339270

- Návrh zákona: 

 http://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/cumulus_uploads/document/63mety3ekh/DignityinDying_Results_140521_AssistedDying.pdf

- Prieskum verejnej mienky:

http://d25d2506sfb94s.cloudfront.net/cumulus_uploads/document/63mety3ekh/DignityinDying_Results_140521_AssistedDying.pdf

- Editoriál:

http://www.bmj.com/content/349/bmj.g4349

- Obrázok: 

freedigitalphotos.net
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 7+7 =


-- žiadne príspevky --