Prevzatie osoby do ústavu zdravotnej starostlivosti bez jej súhlasu | Medicínske právo
              

Články


Prevzatie osoby do ústavu zdravotnej starostlivosti bez jej súhlasu


 | 8.7.2014 | komentárov: 2

V sekcii slovenská a česká judikatúra tento týždeň neprehliadnite nález Ústavného súdu Slovenskej republiky týkajúce sa problematiky prevzatia chorého do ústavu zdravotnej starostlivosti bez jeho súhlasu (sp. zn. I. ÚS 193/2013-56).

Sťažovateľka E.F. bola bez svojho súhlasu hospitalizovaná v psychiatrickej liečebni. Podľa okresného súdu príslušného na udelenie súhlasu s prevzatím do ústavu zdravotnej starostlivosti, bolo toto prevzatie v súlade so zákonom. Sťažovateľka sa proti tomuto rozhodnutiu odvolala. Jedným z dôvodov, o ktoré sa odvolanie opieralo, bolo nevypočutie ňou navrhnutej lekárky. Keďže aj odvolací súd rozhodol o zákonnosti dôvodov jej prevzatia do zdravotníckeho zariadenia, rozhodla sa obrátiť na ústavný súd. V ústavnej sťažnosti namietala porušenie jej osobnej slobody a práva na súdnu ochranu. Ďalej uviedla, že do zdravotníckeho zariadenia prišla dobrovoľne so svojou matkou za účelom vykonania psychologických testov, pričom na jej hospitalizáciu nebolo vopred dané žiadne lekárske odporúčanie, to bolo vystavené až dodatočne. Počas predchádzajúceho konania podľa nej nebola preukázaná existencia ani jedného zo zákonných dôvodov (šírenie prenosnej choroby, hrozba vážneho zhoršenia zdravotného stavu osoby alebo ohrozovanie seba, svojho okolia v dôsledku duševnej choroby alebo jej príznakov) odôvodňujúce prevzatie osoby do ústavu zdravotnej starostlivosti bez jej predchádzajúceho súhlasu.

Ústavný súd po tom čo uznal odôvodnenosť podanej sťažnosti, preskúmal všetky dôvody uvedené sťažovateľkou. K nevypočutiu ňou navrhnutej lekárky uviedol, že na posúdenie zákonnosti dôvodov prevzatia do ústavu zdravotnej starostlivosti nepostačuje iba „vypočuť chorého a jeho ošetrujúceho lekára. Takýto názor by bolo možné podľa ústavného súdu akceptovať iba vtedy, ak by z týchto dvoch dôkazov, ktorými je rozhodnutie súdu o tom, že ku prevzatiu do ústavu došlo zo zákonných dôvodov, odôvodnené, bez akýchkoľvek pochybností vyplýval záver, že ku prevzatiu do ústavu došlo zo zákonných dôvodov. Vo veci sťažovateľky však o takýto prípad nešlo.“

Prevzatie chorej osoby do ústavu zdravotnej starostlivosti bez jeho súhlasu „nemôže byť ponechané iba na ústave zdravotníckej starostlivosti, ako jeho zamestnanci vyhodnotia splnenie podmienok na umiestnenie osoby do ústavu bez jej súhlasu a je tu vytvorená zákonná poistka v podobe tzv. „detenčného konania,“ keďže ide o vážny zásah do osobnej slobody tejto osoby. Ústavný súd ďalej poukázal na to, že ak by sa v podobných prípadoch súdy „vždy uspokojili iba s výsluchom ošetrujúceho lekára a chorého, bez toho, aby prihliadli na špecifiká konkrétneho prípadu, takýto postup súdov by mohol dokonca viesť ku zneužívaniu inštitútu prevzatia a umiestnenia chorého do ústavu vykonávajúceho zdravotnícku starostlivosť.“

Vo svetle vyššie uvedeného rozhodol ústavný súd o porušení práv sťažovateľky a napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie, pričom skonštatoval nevyhnutnosť vypočutia navrhovanej lekárky v ďalšom konaní.

 

Spracovala: Ľudmila MOĽOVÁ

 

Rozhodnutie nájdete TU
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 6+5 =


CharlesViero

(16.2.2021)
what is tinder , what is tinder
how to use tinder

Tinder dating site

(26.1.2021)
tinder app , tider
tindr