Austrália: Vláda nariadila reprodukčným klinikám zverejniť informácie o darcoch spermií | Medicínske právo
              

Články


Austrália: Vláda nariadila reprodukčným klinikám zverejniť informácie o darcoch spermií


 | 25.6.2014 | komentárov: 0

Austrálska súkromná televízia prednedávnom odvysielala príbeh o žene, ktorá, ktorá zdedila rakovinu hrubého čreva. Nezdedila ju však po svojej matke. Chcela teda získať prístup k zdravotným informáciám o svojom biologickom otcovi – darcovi spermií, avšak jej žiadosť bola zamietnutá. Na základe toho nemohla kontaktovať ani svojich osem nevlastných súrodencov, s ktorými zdieľala darcu spermií a varovať ich pred prípadným rizikom rakoviny. Tento príbeh nám pripomína, prečo majú ľudia dôvod žiadať o prístup k informáciám o darcovi spermií, ktorý je ich biologickým otcom.

Obrazok

V Austrálii budú mať ľudia narodení vďaka darovaniu spermií šancu oboznámiť sa s niektorými informáciami o svojom biologickom otcovi. Kliniky zameriavajúce sa na plodnosť a reprodukčné zdravie budú nútené odovzdať záznamy o darcoch spermií na účely ich zverejnenia v registri darcov spermií. Austrálska vláda v súvislosti s týmto plánuje vypracovať návrhy zákonov, ktoré by ochraňovali takto zverejnené záznamy darcov. K takýmto krokom sa vláda rozhodla pristúpiť po tom, čo sa vyšetrovaním zistili alarmujúce dôkazy, ktoré preukazujú, že niektorí lekári zničili záznamy, v ktorých boli uvedené informácie o darcoch, aby sa zabránilo tomu, že informácie o darcovi budú niekedy odhalené.


Minister zdravotníctva Jilian Skinner sa vyjadril, že ústredný vládny register záznamov o darcoch spermií, bude dovoľovať potomkom žiadať o prístup k neidentifikujúcicm informáciám o ich biologických otcoch – darcoch. Informácie, ku ktorým budú mať prístup, sú napríklad: kompletná anamnéza darcu, rasa, fyzická charakteristika (farba očí, vlasov) a pod. Takýto register darcov bude povinný a okrem uverejnenia neidentifikačných informácií, by mal zároveň aj poskytovať službu, ktorá umožní darcom a ich potomkom nadviazať kontakt, ak s tým obe strany budú súhlasiť. Takýto, resp. podobný register existuje v Austrálii už aj v súčasnosti, avšak tento je len dobrovoľný a je vmálo známy, na základe čoho je v tomto systéme registrovaných len 21 potomkov a 20 darcov.


Register darcov bude pôsobiť nielen do budúcnosti, ale aj spätne. Kliniky, ktoré vykonávali ART pred rokom 2010, budú požiadané, aby poskytli informácie o darcoch na účely ich zápisu do registra, i keď títo darcovia pôvodne poskytli svoje informácie pod podmienkou ich zachovania v anonymite, a teda možno hovoriť o porušení ich práva na súkromie.


Všeobecne, v Austrálii je právo na súkromie garantované, avšak nie absolútne. V skutočnosti je množstvo prípadov, kedy bolo toto právo na súkromie osoby porušené, teda boli zverejnené určité informácie o osobe, ktoré mali byť pôvodne uchovávané ako tajomstvo (napr. ak boli geneticky príbuzní v bezprostrednom riziku ochorenia) a k takýmto prípadom sa zrejme zaradí aj zverejňovanie údajov o darcoch v registri.
Profesor z Univerzity Sydney David Handelsman, expert na súkromie darcov spermií, tvrdí, že zdravotné záznamy by nemali byť odovzdané vláde na účely ich zápisu do registra bez súhlasu darcu. „Možnosť prístupu k darcom po desaťročiach, keď nikdy nečakali žiaden kontakt, môže vážne narušiť ich súkromie a spôsobiť škodu im, aj ich rodinám.“. Ďalej profesor Handelsman tvrdí: „Ak sa darca už  raz stane majetkom vlády, neskôr môžu byť jeho osobné informácie zverejnené bez jeho súhlasu, alebo sa môže stať, že budú tieto informácie uvoľnené omylom.“


Od roku 2010 sa už v niekoľkých austrálskych štátoch (Viktória, Západná Austrália, Nový Južný Wales a Južná Austrália) vyžaduje od darcu, aby dal súhlas s uvoľnením informácií o svojej osobe už pred samotným darovaním spermií a na základe tohto súhlasu sú všetky počiatočné informácie centrálne evidované. Podľa novej úpravy budú už aj zverejňované na účely registra.


Veľa osôb narodených vďaka darovaniu spermií tvrdí, že komplexné vedomosti o ich biologických otcoch – darcoch sú potrebné, aby vedeli dostatočne spravovať svoje vlastné zdravie, formovať osobnú identitu. Je to dôležité aj preto, že vďaka takýmto informáciám sa môžu vyhnúť tomu, aby mali nevedomky vzťah so svojím súrodencom alebo rodičom ako aj vyhnúť sa iným rizikám.  Pre niektorých je zas potrebné poznať meno svojho biologického rodiča, aby ho nemuseli volať len „darca“.


 V súvislosti s tou zmenou sa vynárajú otázky, aký presný rozsah informácií o darcoch budú kliniky poskytovať a ako budú darcovia pristupovať k povoleniu uvoľniť informácie o ich osobných údajoch.

 

Spracovala: Anna PEKAROVIČOVÁ


Zdroje:    http://www.smh.com.au/national/health/government-to-order-fertility-clinics-to-release-donor-information-20140511-zr9ap.html#ixzz31hhXGRd9
http://www.bionews.org.uk/page_104517.asp
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 1+5 =


-- žiadne príspevky --