Kanadská Provincia Quebec schválila zákon povoľujúci asistovanú samovraždu | Medicínske právo
              

Články


Kanadská Provincia Quebec schválila zákon povoľujúci asistovanú samovraždu


 | 13.6.2014 | komentárov: 0

O postupnej zmene v úvahách o prijateľnosti asistovanej samovraždy a eutanázie v Kanade sme informovali už dávnejšie. Hoci kanadská federálna vláda, ako aj Kanadská lekárska asociácia CMA (Canadian Medical Association) dlhé roky jednoznačne vyjadrujú a opätovne potvrdzujú svoj negatívny postoj voči eutanázii a asistovanej samovražde, členovia zákonodarného zboru provincie Quebec neustále vyvíjali úsilie o ich legalizáciu.

Obrazok

Dôkazom toho je minulotýždňové schválenie návrhu zákona týkajúceho sa „starostlivosti na konci života“ (An Act Respecting End-of-Life Care“), ktorý popisuje zdravotný stav, na základe ktorého je možné umožniť pacientovi výkon asistovanej samovraždy a objasňuje podmienky, za ktorých je možné k takémuto kroku pristúpiť. Spôsobom výkonu tzv. starostlivosti resp. lekárskej pomoci pri umieraní („medical aid in dying“) je smrtiaca injekcia, o ktorú môže požiadať mentálne zdravý pacient trpiaci nevyliečiteľnou chorobou sprevádzanou nepretržitými fyzickými a psychickými bolesťami.

Tvorcovia a prívrženci „zdravotníckej reformy“ v Quebecu svoj krok zdôvodňujú a zakladajú na  právomoci jednotlivých provincií prijímať zákony týkajúce sa zdravia občanov.
To, či provincia mala právomoc prijať takúto úpravu je  však otázne, nakoľko „obchádza“ ustanovenia kanadského trestného zákonníka (Criminal Code). V zmysle čl. 241 trestného zákonníka konanie osoby, ktorá inému radí, aby spáchal samovraždu, navádza ho na jej spáchanie, alebo mu v jej spáchaní pomáha, je bez ohľadu na to, či k spáchaniu samovraždy skutočne došlo, závažným trestným činom, za ktorý zákon ukladá páchateľovi trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby 14 rokov. Trestný zákonník  je možné zmeniť len na federálnej úrovni.

Je nepochybné, že Quebec vyvíja veľké úsilie o zaradenie sa medzi krajiny, v ktorých je eutanázia (Holandsko, Belgicko, Luxembursko) resp. asistovaná samovražda (Washington, Oregon) legálna. Prezident Aliancie lekárov proti eutanázii však upozornil na skutočnosť, že v žiadnej z uvedených krajín nebola legalizácia vykonaná úpravou zdravotníckych zákonov, ale modifikáciou trestného práva. Kanadský trestný zákonník je federálnym právnym predpisom a na jeho záväznosti federálna vláda trvá. Hovorkyňa federálneho ministra spravodlivosti prezentovala vládne stanovisko, podľa ktorého sú ustanovenia Trestného zákonníka zakazujúce eutanáziu a asistovanú samovraždu ústavne platné a boli prijaté za účelom ochrany kanadských obyvateľov, vrátane najzraniteľnejších skupín spoločnosti. Rozhodovanie o tom, či zákony tej - ktorej provincie boli prijaté a schválené v rámci jej právomoci, je úlohou súdov. Platnosť predmetného zákona preto vláda napadne na kanadskom najvyššom súde (Canada´s Supreme Court). Priebeh tohto konania budeme sledovať.


Spracovala: Jana BREBURDOVÁ

Použité zdroje:
http://www.bioedge.org/index.php/bioethics/bioethics_article/10995
http://www.bioedge.org/index.php/bioethics/bioethics_article/10997
znenie trestného zákonníka (Criminal Code) nájdete tu: http://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-c-46/latest/rsc-1985-c-c-46.html

Obrázok: thefreedigitalphotos.net
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 2+6 =


-- žiadne príspevky --