Pripravované zmeny zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia | Medicínske právo
              

Články


Pripravované zmeny zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia


 | 4.6.2014 | komentárov: 0

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pripravuje novelu zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tohto návrhu je dosiahnutie súladu našej právnej úpravy so smernicou 89/391/EHS o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a zdravia pracovníkov pri práci. Pripravované zmeny sa budú dotýkať najmä zamestnávateľov, ktorým vznikne povinnosť zabezpečiť dohľad nad pracovnými podmienkami pre všetky zamestnanecké kategórie, a to prostredníctvom pracovnej zdravotnej služby.

Obrazok

Spôsob, akým zamestnávateľ pracovnú zdravotnú službu zabezpečí, bude závislý na kategórii vykonávanej práce.


Pri prvých dvoch kategóriách (nerizikové práce) postačí vytvorenie pracovnej zdravotnej služby z vlastných zamestnancov zamestnávateľa alebo uzavretie zmluvy s externým tímom. Táto povinnosť bude zamestnávateľom splnená rovnako aj vtedy, ak bude dohľad vykonávaný bezpečnostným technikom, verejným zdravotníkom, všeobecným lekárom, pracovným lekárom, prípadne zdravotníckym pracovníkom so špecializáciou hygiena pracovných podmienok.  Nutnosť podstúpiť preventívnu lekársku prehliadku  sa bude, rovnako ako doteraz, dotýkať len zamestnancov zákonom určených povolaní. Ak fyzická osoba – podnikateľ  nezamestnáva iné osoby, povinnosť zabezpečiť zdravotný dohľad pre seba sa na neho pri týchto kategóriách nevzťahuje.


V prípade, ak obsahom pracovnej náplne zamestnancov sú rizikové práce (tretia a štvrtá kategória prác), pracovnú zdravotnú službu bude musieť  vykonávať tím pracovnej zdravotnej služby, pozostávajúci minimálne z lekára a verejného zdravotníka. Dohľad nad pracovnými podmienkami budú môcť, tak ako doposiaľ, vykonávať len zdravotnícki pracovníci. V prípade fyzickej osoby -  podnikateľa nezamestnávajúceho iné osoby, zostáva povinnosť zabezpečiť zdravotný dohľad pre seba zachovaná.


Návrh zmeny zákona prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním a bude predložený na zasadnutí Vlády SR na prerokovanie.


Spracovala: Ľudmila MOĽOVÁ

 

 

Zdroje:

www.health.gov.sk/Clanok?novela-zakona-ochrana-zdravia-peri-praci

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=7098&langEID=1

Foto: www.freedigitalphotos.net
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 8+3 =


-- žiadne príspevky --