OSN: 7. Konferencia zmluvných strán Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím | Medicínske právo
              

Články


OSN: 7. Konferencia zmluvných strán Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím


 | 2.6.2014 | komentárov: 0

V dňoch 10.-12.6.2014 sa uskutoční Konferencia zmluvných strán Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Obrazok

Tento rok sa v dňoch 10.-12. júna uskutoční 7.  zasadnutie Konferencie zmluvných strán Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktoré sa bude konať v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku. Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím bol prijatý Valným zhromaždením na základe Uznesenia 61/106 zo dňa 13. decembra 2006. Uznesenie nadobudlo účinnosť dňa 3. mája 2008, pričom ho ratifikovalo 20 štátov. Článok 40 dohovoru stanovuje: „Štáty, zmluvné strany sa pravidelne stretávajú na konferencii štátov, ktoré sú zmluvnými stranami, aby sa prerokovali všetky otázky týkajúce sa vykonávania tohto dohovoru." Od roku 2008 sa uskutočnilo šesť stretnutí konferencie zmluvných strán, ktoré sa konali v sídle Organizácie Spojených národov.


Témy diskusií na tomto zasadnutí sú:
•    Začlenenie Dohovoru ustanovenia do programu po roku 2015 a jeho vývoj
•    Mládež so zdravotným postihnutím
•    Implementácia a monitorovanie

V priebehu tohtoročného zasadnutia sa tiež uskutoční voľba deviatich členov Výboru pre práva osôb so zdravotným postihnutím.


V súlade s článkom 34 Dohovoru boli začiatkom februára tohto roku zmluvné štáty vyzvané  prostredníctvom písomného oznámenia na nominovanie svojich kandidátov. Uzávierka nominácii sa uskutočnila dňa 10.4.2014, pričom štáty boli povinné zaslať mená kandidátov spolu s ich životopismi.


Členov výboru volia štáty, ktoré sú stranami Dohovoru, pričom sa berie ohľad na spravodlivé zemepisné rozdelenie. Vo výbore majú mať zastúpenie rozličné civilizácie, a najmä rôzne právne systémy, taktiež sa prihliada na vyvážené zastúpenie mužov a žien a účasť odborníkov so zdravotným postihnutím.


V rámci programu Konferencie je zaradený panel s názvom Q & A, na ktorý sú pozvaní zástupcovia štátov a kandidáti, ktorí odpovedajú na otázky týkajúce sa volieb, ich ambícii a vyhliadok.


Členovia výboru sú volení na obdobie štyroch rokov a pokiaľ ich zmluvný štát nominuje môžu byť znovu zvolení.
V súčasnosti  je Výbor zložený z 20 odborníkov, z ktorých je 7 žien a 11mužov, s nasledovným geografickým rozložením: 4 odborníci z Latinskej Ameriky a Karibiku, 3 z Afriky, 2 z východnej Európy, 4 z ázijsko-pacifickej oblasti a 5 odborníkov zo západnej Európy a iných štátov.


Všetky dôležité informácie týkajúce sa možnosti účasti na tejto Konferencii, program, zoznam diskusií, organizáciu a sprievodný program Konferencie nájdete na stránke:

www.un.org/disabilities/default.asp?navid=15&pid=1615

Zoznam súčasných členov Výboru a zoznam tohto ročných kandidátov členských volieb spolu so životopismi nájdete na stránke:

www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Elections2014.aspx

 

 

Spracovala: Katarína TOMKOVÁ

Použité zdroje:

FOTO: freedigitalsphoto.com
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku
Napíšte výsledok : 7+1 =


-- žiadne príspevky --